E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář doktorandů didaktických oborů

Zveme všechny zájemce z řad doktorandů všech ročníků a ve všech fázích studia na Seminář doktorandů na UK, který již potřetí pořádá Koordinační rada doktorského studijního programu Oborové didaktiky na UK. Seminář se koná 2. května 2023 od 11.00 do 18:00 na PedF UK. I tentokrát bude zaměření metodologické s cílem podnítit diskuzi o možé metodologii didaktických výzkumů, realizovaných doktorandy. Uzávěrka přihlášek je 12.dubna 2023.

KDY: 2. května 2023 od 11:00 do 18:00
KDE: Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, místnost R208
Termín podání přihlášky: 12. dubna 2023

O tom, zda bylo příslušné vystoupení vybráno, budeme přihlášené informovat do 17.4.2023.
(Pro účast bez příspěvku bude přihlašování později.)

Seminář je určen pro doktorandy všech ročníků, ve všech fázích doktorského studia. Z přihlášených příspěvků budou vybrány takové,  v nichž bude akcent na metodologii výzkumu (RQ, metody výzkumu, analýza dat) – je možné využít svůj příspěvek i k diskusi o metodologii, tedy klást otázky a nechat si poradit (nutno mít rozmyšlen aspoň základní rámec).

Součástí příspěvku by mělo být stručné představení výzkumu, na který doktorand navazuje (co už je o dané oblasti známo u nás a ve světě). Základní rámec je 20 minut příspěvek plus 10 až 20 minut diskuse.

Přihlašovací formulář k vyplnění zde:


Současně si dovolujeme upozornit, že naše koordinační rada pořádá (i ve spolupráci s ČAPV) metodologické webináře a semináře.

Některé z nich můžete zhlédnout i ze záznamu:

Webinář na téma akčního výzkumu a design-based research v oborových didaktikách
 (březen 2022): https://www.youtube.com/watch?v=9eJSXU6JMCY

Webinář na téma případových studií a důležitosti výběru vhodné teorie
(červen 2022):  https://youtu.be/Ta11Q4KfWxE

Webinář K. Starého "Začínáme s MAXQDA"
(leden 2023): https://youtu.be/yytmolt01ck

Webinář K. Starého "MAXQDA pro mírně pokročilé"
(leden 2023) : https://youtu.be/OxMBNiycgX4 
(Program MAXQDA má stejné využití jako Atlas.ti, tedy webinář může být přínosný i pro ty, kteří chtějí pracovat v Atlas.ti.)

Publikováno: Pondělí 27.02.2023 11:00

Akce dokumentů