E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrestižní bakalářský studijní program Science propojuje přírodovědné disciplíny

Zajímá vás věda a nejste zatím úplně rozhodnutí, kterou z přírodovědeckých disciplín si zvolit? Umíte výborně anglicky? Pak možná právě pro Vás otevíráme na Karlově Univerzitě (PřF UK + MFF UK) v akademickém roce 2024/2025 obor s názvem "Science". Přihlášku do programu lze podat do 29. února 2024.

Vznik oboru reaguje na potřebu vychovávat odborníky s velkým mezioborovým přesahem v přírodovědných oborech. Program efektivně propojuje tři přírodovědné disciplíny (biologii, chemii a fyziku) a v současnosti je jediný svého druhu v ČR. Značný mezioborový přesah absolventů Bc Science je zcela zásadní pro jejich schopnost řešit náročné výzkumné úkoly a mezioborové projekty jak tradičními tak moderními přístupy.

Co se naučím

Implementace programu Science je založena na principu 2 + 1 rok, kde první 2 roky studia budou společné všem studentům programu, zatímco třetí rok již bude plně věnován zaměření (biologie, chemie a fyzika), které si student zvolí. V rámci prvních dvou let získají studenti solidní základ v matematice, informatice, programování a soft skills (zhruba ⅓ kreditové dotace). Zbylé kredity (za první dva roky studia) budou rovným dílem rozděleny mezi biologii, chemii a fyziku. Po osvojení společných základů v prvních dvou letech studia si student zvolí jako zaměření jednu z oblastí, které se plně věnuje v posledním roce studia. Podle volby zaměření studia ve třetím ročníku si tak student osvojí znalosti z biologie, chemie nebo fyziky umožňující studium v relevantních navazujících magisterských programech.

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolvent programu Science je dobře připraven na studium v některém z biologických, chemických nebo fyzikálních (případně dalších mezioborových) magisterských programů na domácí či zahraniční univerzitě. Bez ohledu na to, jaké zaměření si absolvent zvolí pro své navazující magisterské či doktorské studium, bude po ukončení studia v jedinečné situaci, kdy se bude moct zapojit do řešení náročných mezioborových výzev, a to i mimo akademickou oblast. 

Kde se uplatním?

Uplatnění naleznou absolventi zejména v nově vznikajících mezioborových disciplínách zahrnujících nejen biologickou, chemickou, fyzikální a matematickou problematiku, ale i v do popředí se dostávajících oblastech udržitelnosti ve všech možných formách (environmentální, zdravotní, technologická, a tím i ekonomická). Absolventi naleznou snadno uplatnění v komerční sféře (firemní výzkum a vývoj, konzultace, analýza rizik, aj.). Jelikož celé studium probíhá v anglickém jazyce, budou absolventi těžit z jazykové vybavenosti a schopnosti odborné interakce v mezinárodním prostředí.

Možnosti upuštění od přijímacích zkoušek

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud doloží formou elektronické kopie splnění jednoho ze stanovených kritérií. 

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 29. února 2024.

Doklad musí být v anglickém, českém nebo slovenském jazyce, případně musí být do jednoho z těchto jazyků úředně přeložen. Výsledek Mezinárodních Advanced Placement zkoušek se dokládá kopií dokumentu Student Score Report For Colleges and Universities a certifikátem / potvrzením vystaveném Centrem pro talentovanou mládež Praha. 

Účast v příslušném kole olympiády se dokládá kopií diplomu nebo osvědčení o účasti.

Bližší informace o možnostech upuštění od přijímacích zkoušek naleznete ZDE.


Informace o školném a možnostech stipendií naleznete přímo ZDE


Rozhovor s jedním ze zakladatelů programu, buněčným biologem prof. Janem Černým, si můžete přečíst na stránkách Perepetuum.


Videorozhovor s prof. Janem Černým na Youtube kanálu kanálu Olinium


 

Externí URL: https://studyscience.eu
Publikováno: Sobota 08.10.2022 11:25

Akce dokumentů