E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt "Češi žijící v zahraničí" úspěšně zakončen

V říjnu 2022 byl zakončen dvouletý výzkumný projekt Češi žijící v zahraničí: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky, který realizovalo výzkumné centrum Geomigrace ve spolupráci s kolegy z Etnologického ústavu AV ČR, NUVIT a Czexpats in Science pod vedením doc. Evy Janské z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Výzkumný projekt hledal mj. odpovědi na otázky: Kdo jsou současní čeští krajané? Jaké mají vazby na ČR? Co potřebují od českého státu a jak mohou a chtějí být pro Česko přínosem?

Rozsáhlý výzkum, který si za účelem zlepšování politiky státu vůči české diaspoře nechalo vypracovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR, byl založen na dotazníkovém šetření mezi 940 respondenty z 55 zemí světa, stovce hloubkových rozhovorů s českými krajany a expertních rozhovorech. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že prostor pro zlepšení diaspora vidí v oblasti digitalizace, dostupnosti informací a usnadnění podmínek výkonu volebního práva. Krajané často vyjadřují velkou touhu Česku přispět, vrátit to, co do nich bylo investováno např. v podobě vzdělání, obohatit českou společnost o zkušenosti, znalosti a hodnoty, které sami měli příležitost získat.

Výsledky projektu byly prezentovány ve středu 23. 11. 2022 na semináři v Poslanecké sněmovně, uspořádaném ve spolupráci s Podvýborem pro styky s krajany Zahraničního výboru PS. Kromě prezentace smaotného projektu se semináře dále zúčastnili: předseda sněmovního Podvýboru pro styky s krajany Roman Bělor (STAN), místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti), náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární MZV Martin Smolek, Tomáš Czernin (Senát PČR), Jiří Krátký (MZV), Ladislav Bánovec (MŠMT) a Pavel Dymeš (MV). Účastníci semináře (80 v sále a další desítky on-line) ocenili nejen kvalitu a rozsah zpracovaného výzkumu, ale i možnost vést bezprostřední debatu o jeho výstupech a o klíčových krajanských tématech na půdě Poslanecké sněmovny za účasti zástupců relevantních institucí, krajanských spolků, expertů a dalších.

 

S výsledky projektu je možné se podrobně seznámit na webu www.cestikrajane.cz.

Publikováno: Pondělí 05.12.2022 09:20

Akce dokumentů