E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJedna miliarda dolarů na zastavení úbytku orangutanů nestačí

Nová studie nedávno zveřejněná v prestižním časopise Current Biology ukazuje, že orangutanů stále rychleji ubývá, přestože do jejich ochrany bylo v letech 2000-2020 investováno více než jedna miliarda amerických dolarů. Jedním ze spoluautorů studie je Erik Meijaard, který byl do konce února hostujícím profesorem na katedře ekologie naší fakulty.

 

S orangutany to nevypadá dobře. Všechny tři druhy orangutanů, které se vyskytují pouze v Indonésii a Malajsii, jsou klasifikovány jako kriticky ohrožené. To znamená, že jim hrozí bezprostřední vyhynutí, pokud se nám je nepodaří lépe chránit. Nová studie naznačuje, že tyto ikonické velké červené opice možná potřebují lepší investiční strategii.

Nedávno publikovaná studie využila údaje o investicích do ochrany orangutanů k posouzení, kolik bylo vynaloženo na ochranu a správu lesů, hlídkování a na vymáhání práva, záchranu, rehabilitaci a další strategie. Výzkumníci odhadli, jaký přínos měla každá z těchto činností pro místní populace orangutanů ve srovnání s tím, kdyby se nedělalo vůbec nic.

Dr. Truly Santika, hlavní autor článku, vysvětlila hodnotu této komplexní analýzy. "Pokud je nám známo," řekla, "nikdo dosud plně neanalyzoval náklady a přínosy různých ochranářských aktivit pro pravděpodobnost přežití chráněného druhu. Podobné analýzy by bylo možné aplikovat na mnoho vzácných druhů. Vzhledem k naléhavé potřebě chránit biologickou rozmanitost je důležité, aby takové analýzy efektivity nákladů byly vypracovány za účelem optimalizace investic omezených prostředků na ochranu přírody."

Ze studie jasně vyplynulo, že některé aktivity jsou nákladově efektivnější a pro záchranu orangutanů lepší než jiné. Největší návratnost investic pro zachování populace orangutanů vykazovaly strategie ochrany stanovišť, hlídkování a zapojení komunit. Obnova biotopů orangutanů prostřednictvím zalesňování byla ve srovnání s ochranou a obhospodařováním lesů obzvláště nákladná. Záchrana a vypouštění dříve odchycených orangutanů měla nízkou efektivitu nákladů, protože měla malý odrazující účinek na nelegální zabíjení orangutanů a obchod s nimi a nezvýšila počet volně žijících populací v rámci současného areálu výskytu druhu.

[Julie Shermanová nebo Marc Ancrenaz, jedmi z výzkumníků, kteří se na projektu podíleli, poznamenali: "Rehabilitace a vypouštění je důležitým nástrojem pro obnovu druhů, které mají ve volné přírodě už jen málo jedinců. Pokud budeme jednat hned, můžeme chránit volně žijící orangutany v jejich přirozeném prostředí, což je mnohem efektivnější z hlediska nákladů než snaha o obnovu jejich populace poté, co byli zabiti, odchyceni nebo vyhnáni ze svých domovů."

Náklady na činnosti spojené s ochranou orangutanů se liší podle oblasti. V malajské části areálu výskytu orangutanů jsou ceny půdy a náklady na pracovní sílu mnohem vyšší než v indonéské. To zvyšuje ceny činností, které vyžadují získání půdy, jako je zřizování chráněných území, nebo zapojení mnoha lidí, jako je hlídkování.

"Na této studii je nejdůležitější," řekl profesor Erik Meijaard, jeden z přispívajících výzkumníků, "že nám ukazuje, že to, do čeho investujeme, nemusí být pro přežití orangutanů nijak zvlášť dobré. Studie nám skutečně ukazuje, že pokud chceme orangutana zachránit před vyhynutím, musíme investovat do základů ochrany přírody, což je ochrana biotopů druhu a spolupráce s místními komunitami na omezení hrozeb, jako je zabíjení a odchyt."

 

Publikováno: Pátek 25.02.2022 15:25

Akce dokumentů