E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen otevřených dveří 2023

V pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Srdečně jsou zváni nejen všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia.
Čas 13.01.2023   08:00
14.01.2023   17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Biologie

pátek + sobota (Viničná 7)

 • Informační přednáška o studiu - zaměřeno na BIO, MOBIBO, EKO-EVO a SCIENCE (9:00, 10:30, 12:00, 13:30)

                - přiblížíme ti studium na Přírodovědecké fakultě a zejména na Biologické sekci

- ukážeme ti PřF jako významnou vědeckou instituci, ve které se využívá moderní přístrojové vybavení a nejnovější vědecké přístupy 

- seznámíme tě s vybudovanými i plánovanými infrastrukturami PřF (BIOCEV, kampus Albertov)

- představíme ti studium bakalářských programů založené na modulovém systému, díky kterému si studenti vytváří sami svůj studijní plán 

- seznámíme tě s našimi bakalářskými biologickými obory - blíže pak s oborem Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů, nově akreditovaným Science. V samostatných přednáškách se dozvíš konkrétní informace o oborech Bioinformatika a Biologie se zaměřením na vzdělávání.

- představíme ti možnosti uplatnění absolventů v praxi

- poradíme ti, jak se nejlépe připravit k přijímacím zkouškám

- v diskuzi zodpovíme všechny dotazy k prezentovaným informacím 

 

 • Informační přednáška o studiu - zaměřeno na Bioinformatika a Biologie se zaměřením na vzdělávání (9:50, 11:20, 12:50, 14:20)
  Bližší představení oborů Bioinformatika a Biologie se zaměřením na vzdělávání (učitelství)

 • Prohlídky a prezentace kateder biologické sekce (9:00, 10:30, 12:00, 13:30)
  - umožníme ti návštěvu zázemí jednotlivých kateder Biologické sekce, které zaštiťují vyučované bakalářské předměty, garantují navazující magisterské obory a s nimi související výzkumné směry

  - necháme tě nahlédnout do specializovaných moderních pracovišť

  - seznámíme tě detailněji se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu a významem těchto oborů (medicína, veterinární medicína, ochrana životního prostředí, zemědělství)

  - zodpovíme ti všechny otázky, které tě v souvislosti se studiem jednotlivých zaměření napadnou

 • Prohlídky a prezentace specializovaných pracovišť Biologické sekce

                 - návštěva a prezentace specializovaných pracovišť Biologické sekce

 • Život na fakultě aneb ukázka fakultních spolků

Přijď se podívat, co všechno se dá u nás na fakultě, krom učení se, dělat! Rád chodíš na výlety, hraješ deskovky nebo třeba lezeš? Najdi si svůj spolek!

 • Biologická čajovna - neformální setkání se studenty všech oborů (10:00 - 17:00)

Neformální setkání se studenty všech oborů, absolventy a zástupci pracovišť. Prostor na dotazy všeho druhu (od studia samotného až po život v Praze) nad šálkem dobrého čaje.
 

Chemie

pátek + sobota (Hlavova 8)

 • Informační přednáška o studiu chemických studijních programů - posluchárna CH1 (pátek - 10:00, 12:00, 14:00, sobota - 11:00, 13:00)

                   Proděkan chemické sekce tě přivítá v hlavní přednáškové místnosti. Poskytne ti základní                           informace o studiu chemie u nás. Podrobnosti se potom dozvíš na dalších stanovištích.

 • Podrobnější informace k jednotlivým studijním oborům a programům (pátek - 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, sobota - 12:00, 12:30, 14:00, 14:30)

                   Přímo garant oboru nebo jím vybraný zástupce ti zodpoví otázky týkajícící se studia daného                     oboru. Můžeš s ním probrat zaměření oboru, rozdíly mezi jednotlivými obory, uplatnění v                       praxi a mnoho dalšího. Dostaneš informace o studiu chemických studijních programů:                             Science; Chemie; Medicinální chemie; Chemie a fyzika materiálů; Chemie se zaměřením na                     vzdělávání; Biochemie a Klinická a toxikologická analýza.

 

 • Kavárna v knihovně chemie

Zajímají tě praktické věci o životě v Praze a studiu na UK? V Knihovně chemie při dobré kávě si můžeš popovídat se svými budoucími spolužáky i současnými studenty.

 • Otevřené laboratoře

Chceš vidět naše špičkové laboratoře naživo? Po celou dobu bude ke každému oboru otevřena nějaká laboratoř, abys viděl, co tě u nás čeká.

Geografie

pátek + sobota (Albertov 6)

 • Informační přednáška o studiu - Velká geologická posluchárna (10:30 - 11:30)

                 ​V rámci informační přednášky se dozvíte základní informace o možnostech bakalářského a                     navazujícího magisterského studia geografie na PřF UK

 • VODA A SUCHO: Problémy s vodou ve světě a v Česku. Jak je budeme řešit? (14:30 - 16:00) 

                Přednáška o aktuálních problémech vody a sucha v Česku. Přednáška je zároveň úvodní lekcí                  Přípravného kurzu z geografie, na který se mohou hlásit uchazeči o studium. Tato úvodní                        přednáška je zdarma a poskytuje ochutnávku nejen albertovské geografie, ale také                                    představuje podobu lekcí Přípravného kurzu.

 

 • GEOLAB (2. patro)

Přijďte si vyzkoušet práci geografa, zahrát si geografické hry nebo vyzkoušet geografické kvízy. GEOLAB je interaktivní soubor aktivit, které si budete moci vyzkoušet po celou dobu Dne otevřených dveří.

 • Geografická kavárna (Levá rýsovna)

Zastavte se v geografické kavárně, ve které najdete, mimo dobré kávy a malého občerstvení, především spoustu informací o bakalářských i navazujících magisterských studijních programech. V kavárně na vás budou čekat současní studenti geografie, kteří vám v neformálním prostředí představí možnosti studia i další zajímavosti ze světa geografie. Zeptat se jich můžete na cokoliv :-)

 • Doprovodný program

V průběhu obou dnů bude na geografické sekci probíhat doprovodný program, v rámci kterého budete moci navštívit různé geografické přednášky, workshopy apod. Podrobný program naleznete na: www.geografienasbavi.cz

 • Život na fakultě aneb ukázka fakultních spolků

Přijď se podívat, co všechno se dá u nás na fakultě, krom učení se, dělat! Rád chodíš na výlety, hraješ deskovky nebo třeba lezeš? Najdi si svůj spolek!

 

Geologie

pátek + sobota (Albertov 6)

 • Informační přednáška o studiu - Velká geologická posluchárna (11:30 - 12:30)

                - Představíme ti bakalářské studijní obory.

                - Seznámíme tě s možnostmi pokračování po ukončení bakalářského studia a s uplatněním                       absolventů.

                -  Přiblížíme ti jednotlivé ústavy geologické sekce, jejich vědeckou a pedagogickou činnost a                       progresivní trendy v geologickém i interdisciplinárním výzkumu.

                -  Ze života geologa – ukážeme ti, jak vypadá práce geologa v praxi (pátek; příspěvek Ústavu                        hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky).

 

Doprovodný program: 

KDE? Albertov 6, 1. suterén vlevo

KDY? Po celou dobu DOD

KDE? Albertov 6, 1. patro

KDY? Po celou dobu DOD

 • Geologie všemi smysly, interaktivní program

KDE? Albertov 6, prostory sekce Geologie

KDY? Po celou dobu DOD

 • Prohlídka vybraných specializovaných laboratoří

KDE? Albertov 6

KDY? Pátek, sobota: po skončení informační přednášky

 • Život na fakultě aneb ukázka fakultních spolků

KDE? Albertov 6

KDY? Po celou dobu DOD

 

Ústav pro životní prostředí

pátek + sobota (Benátská 2)

 • Informační přednáška - posluchárna B14 (pátek - 10:00, 11:30, 13:30, sobota - 9:00, 11:30, 12:30)

                 - představíme ti bakalářské a magisterské studium programu Ochrana životního prostředí,                       který je výjimečný svým multidisciplinárním přístupem

  - seznámíme tě se studijními plány a hlavními výukovými směry tohoto oboru

  - řekneme ti o možnostech uplatnění našich absolventů v praxi

  - seznámíme tě se strukturou a hlavními výzkumnými směry Ústavu pro životní prostředí

 • Lab Tour - prohlídka laboratoří s ukázkami studentských prací (pátek - 11:00, 12:30, 14:30, sobota - 10:00, 12:30, 14:30)

- provedeme tě našimi laboratořemi, kde si budeš moct prohlédnout ukázky studentských         vědeckých prací

 

 • Chat room - neformální setkání se studenty, Knihovna ÚŽP

po celou dobu DOD bude otevřena Knihovna, kde se můžete v komorním prostředí ptát našich studentů a absolventů na jejich zkušenosti se studiem, zahraničními

 

Publikováno: Úterý 15.11.2022 15:05

Akce dokumentů