E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na online seminář: Životní prostředí regionů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky srdečně zve všechny zájemce na videokonferenci Životní prostředí regionů, kterou pořádá Ing. Milan Pour, poslanec Parlamentu ČR, v rámci projektu „12 VÝZEV REGIONÁLNÍHO ROZVOJE“ v pondělí 12. 4. 2021 od 13:00. Ve 14:20 vystoupí se svým příspěvkem hydrolog profesor Bohumír Janský.
Čas 12.04.2021
od 13:00 do 15:45
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Záštitu projektu „12 VÝZEV REGIONÁLNÍHO ROZVOJE“ udělili: Mgr. Radek Vondráček,  předseda Poslanecké sněmovny  PČR a Ing. Klára Dostálová, ministryně MMR.

V pondělí 12.4.2021 ve 13 hod si prosím nalaďte náš kontakt: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362 (Stream z jednání bude vysílán jako Stream 3 na stránkách www.psp.cz v sekci Jednání a dokumenty - Živé vysílání)

Případné dotazy do diskuze prosím pište na mail: cernyp@psp.cz, v závěru semináře budou zodpovězeny. Prosím, vždy uveďte na koho z řečníků je konkrétní dotaz mířen.

Program semináře:
13:00 – 13:15    Úvodní slovo

Ing. Milan Pour, poslanec PSP ČR
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí

13:15 – 13:30   Životní prostředí ČR – priority pro další období
Anna Pasková, M.A., ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, MŽP

13:30 – 13:45   Současné a budoucí výzvy v oblasti ochrany ovzduší
Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP

13:45 – 14:00   Program rozvoje venkova/Společná zemědělská politika
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV, MZE

14:00 – 14:20   Diskuze k 1. bloku prezentací

14:20 – 14:35   Vodní stres v Česku- jak ho můžeme do budoucna řešit?
Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc, geograf a hydrolog, Přírodovědecká fakulta UK, katedra fyzické geografie a geoekologie

14:35 – 14:50   Uplatňování politických nástrojů na snížení negativních dopadů klimatické změny
Ing. Marie Trantinová, Ph.D., výzkumný pracovník, ÚZEI

14:50 – 15:05   Energetická soběstačnost obce Kněžice
Milan Kazda, starosta obce Kněžice, Středočeský kraj

15:05 – 15:20   Protipovodňové opatření v obci Cehnice
Helena Sosnová, starostka obce Cehnice, Jihočeský kraj

15:20 – 15:45   Diskuze k 2. bloku prezentací

15:45   Ukončení semináře

Publikováno: Pondělí 12.04.2021 12:20

Akce dokumentů