E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřela profesorka Marie Stiborová

Zemřela paní profesorka Marie Stiborová, vědkyně, pedagožka, žena, která na naší fakultě obnovila obor xenobiochemie a značně jej rozšířila. Byla řadu let vedoucí katedry biochemie, publikovala více než tři stovky vědeckých prací v odborných mezinárodních časopisech a intenzivně spolupracovala s řadou zahraničních výzkumných týmů.

Prof. Stiborová byla mj. nominantkou na Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě v oblasti chemie (2011), její vědecká práce byla oceněna udělením mimořádné podpory  Donatio Universitatis Carolinae a udělením Pamětní medaile PřF UK. Pod jejím vedením úspěšně ukončily studium desítky diplomantů.

Připomeňme si tuto osobnost české vědy rozhovorem v časopise Univerzity Karlovy iForum.

 

Publikováno: Čtvrtek 20.02.2020 09:55

Akce dokumentů