E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZasedání krizového štábu PřF UK ze dne 4. 5. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 4. 5. 2020 přijal následující usnesení a opatření:
Čas 04.05.2020
od 23:20 do 23:20
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

1. Organizace zasedání krizového štábu PřF UK

Krizový štáb PřF UK bude nadále zasedat operativně s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 

 

2. Režim přístupu do budov fakulty od 11. 5. 2020

S ohledem na aktuální opatření vlády a RUK budou budovy od 11. 5. 2020 fakulty otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod. 

 

3. Prohlášení studentů o bezinfekčnosti 

Student může být osobně přítomen ve škole pouze tehdy, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 

Před prvním vstupem do školy student musí v souladu s opatřeními MŠMT a doporučením RUK poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

V rámci PřF UK se toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti podává e-mailem, zasláním ofoceného a podepsaného formuláře příslušné studijní referentce, případně je možné formulář podepsat a odevzdat na místě.

Formuláře s čestným prohlášením jsou ke stažení zde: 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/formulare/cestne-prohlaseni-o-neexistenci-priznaku-viroveho-infekcniho-onemocneni

Kontakty na referentky studijního oddělení jsou uvedeny zde: (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni).

 

4. Organizace studia od 11. 5. 2020

Osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole je možná pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. 

Toto omezení se netýká praktické a terénní výuky (při dodržení všech platných epidemiologických nařízení, specifika výuky lze konzultovat se sekčními proděkany).

 

5. Dokončení rozvrhované výuky v LS 2020

RUK a Krizový štáb PřF doporučuje vyučujícím dokončit rozvrhovanou výuku v letním semestru (zejména přednášky) distanční formou. 

 

6. Zahraniční studenti

Informace týkající se možného návratu zahraničních studentů na fakultu jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz

Výjimka pro EU občany za účelem výkonu ekonomické činnosti nad 72 hodinVýjimka pro žáky a studenty (od 27. 4. 2020)

a Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx  = Výjimka pro žáky a studenty (od 27. 4. 2020)

v angličtině:

https://cuni.cz/UKEN-379.html?news=9601&locale=en

Possibilities for entry of the European Union citizens (effective from April 27th, 2020)

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22247269&doctype=ART)

Potvrzení o studiu pro zahraniční studenty – odkaz na metodický pokyn v češtině:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/potvrzeni-o-studiu-v-sis-s-elektronickym-podpisem

v angličtině:

https://www.natur.cuni.cz/eng/study/student/bachelors-and-masters/confirmation-of-the-student-status-confirmation-of-completion-of-studies-and-transcript-of-exams-in-sis-with-an-electronic-signature

Publikováno: Pondělí 04.05.2020 23:20

Akce dokumentů