E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZasedání krizového štábu PřF UK ze dne 20. 4. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 20. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 20. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

 

1. Organizace zasedání krizového štábu PřF UK

Krizový štáb PřF UK bude nadále pravidelně zasedat ve frekvenci jednou za dva týdny, v případě naléhavé situace operativně. 

 

2. Režim přístupu do budov fakulty

S ohledem na aktuální pokyny vlády a RUK jsou budovy fakulty otevřeny v pracovní dny mezi 8 a 17 hod. Nejedná se o otevření fakulty pro běžný provoz, výuku, zkoušení nebo konzultace. Přístup je určen výhradně pro individuální aktivity studentů posledních ročníků, kteří potřebují přístup do budovy k dokončení výzkumu v rámci kvalifikačních prací a dokončení/splnění studijních povinností, výjimečně pak pro individuální aktivity dalších studentů, pro které je přístup nezbytný k realizaci výzkumného experimentu. O těchto výjimkách rozhoduje vedoucí katedry/ústavu po konzultaci se sekčním proděkanem.

 

3. Problémy zahraničních studentů PřF UK

V souvislosti s aktuálním povolením pro studenty posledních ročníků - plnit studijní povinnosti - se krizový štáb zabýval situací studentů pocházejících ze zahraničí. Na PřF nyní studuje 927 cizinců, z nichž 393 studentů je ze Slovenska. V posledních ročnících studuje celkem 156 studentů ze SR, a to 46 v Bc, 57 v NMgr a 53 a v DSP. Krizový štáb doporučil děkanovi fakulty informovat o problémech zahraničních studentů (a o překážkách v plnění studijních povinností) vedení univerzity. Vedení UK bude adresována žádost, aby RUK inicioval jednání s MŠMT o odstranění bariér ve studiu (např. vyjednání výjimky k překročení státních hranic).  

 

4. Zrušení letního výcvikového kurzu TV v Albeři

Letní výcvikový kurz TV, který se měl uskutečnit v červnu ve výcvikovém středisku v Albeři, se ruší, a to z důvodu soustředění více než 100 studentů a uzavření výcvikového střediska UK. Studentům bude výuka studijním oddělením omluvena. Podrobnější informace studentům poskytne KTV s tím, že katedra připravuje i nabídku alternativních možností plnit kredity absolvováním volitelných předmětů tělesné výchovy.

 

5. Distanční zkoušení 

Předpisy aktuálně umožňují distanční kontroly studia pouze u předmětů zakončených Z, Zk. Prezenční formou lze na PřF nyní zkoušet pouze studenty posledních ročníků (zejména s ohledem na kontrolu splnění podmínek k SZZK). Studenty ostatních ročníků lze do odvolání mimořádných opatření zkoušet pouze distančně. Uskutečnění zkoušky distanční formou nelze vynucovat. Prezenční zkoušky bude možné konat i v letních měsících (až do 24. 9. 2020). Totéž se týká zkoušek z předmětů vyučovaných v zimním semestru 2019/2020. 

Státní závěrečné a státní doktorské zkoušky (vč. obhajob kvalifikačních prací) zatím distanční formou konat nelze. Termíny SZZK určuje nové opatření děkana Harmonogram akademického roku 2019/2020. Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací prezenční formou se budou konat od začátku června (s ohledem na platná nařízení vlády). 

Případné konání SDZK či obhajob disertací distanční formou je třeba v předstihu konzultovat se studijními proděkany (důvodem je zejména potřeba naplnit požadavek na zachování veřejného charakteru zkoušky/obhajoby, příp. pořízení nahrávky). Výše uvedené neomezuje studenty v přihlášení se k SDZK či k obhajobě disertace.

 

6. Otevření SIS pro rezervace místností

Do konce dubna je SIS uzavřen a lze rezervovat akce fakultního charakteru (hl. rozvrhářka, rozvrháři sekcí). Od začátku května budou rezervace otevřeny pro správce SIS a tajemníky na katedrách a ústavech. Od poloviny května bude SIS otevřen pro rezervace místností vyučujícími.

Rezervace provedené před mimořádnou situací by měly zůstat nedotčené. Přesto se (vzhledem k řadě probíhajících úprav či rekonstrukcí poslucháren) doporučuje provést kontrolu i dříve provedených rezervací.

 

7. Hrozba kybernetických útoků

Krizový štáb upozorňuje na přetrvávající hrozbu cílených kybernetických útoků prostřednictvím tzv. phishingu, zveřejněnou Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. CIT připravil informace, jak rozpoznat nebezpečí a pokyny, jak reagovat na nebezpečí i v situaci, kdy došlo k napadení. Průběžně aktualizované informace a pokyny pro fakultní veřejnost jsou soustředěny na webové stránce https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/varovani-pred-nebezpecim-kybernetickeho-utoku

 

8. Režim úklidu budov

S ohledem na minimální provoz budov zůstává režim úklidu nastaven na stávajícím omezeném režimu, od dalšího týdne se počítá s jeho postupným obnovováním.


Pravidla pro organizaci studia na Univerzitě Karlově po 20.4. 2020 - stránky Univerzity Karlovy


Často kladené otázky


 

Publikováno: Pondělí 20.04.2020 23:25

Akce dokumentů