E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUsnesení předsednictva ASF - vyhlášení voleb do SKAS

Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK vyhlašuje volby do studentské komory Akademického senátu PřF UK na 16. - 17. 12. 2020. Akademický senát na jednání 19.11. zvolí volební komisi, která v souladu s volebním řádem stanoví počet mandátů pro volební okrsky, lhůty a pravidla pro podávání kandidátních listin a zajistí organizaci voleb.
Publikováno: Pondělí 09.11.2020 17:35

Akce dokumentů