E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy, několik i z naší fakulty

Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byli i Tereza Kadeřábková, Pavol Ďurech, Ondřej Veselý a Michael Mikát z naší fakulty. Gratulujeme!

 

Slavnostní předávání zahájil rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. „Ocenění studentů patří k významným událostem na Univerzitě Karlově a jsem moc rád, že se tu po několika měsících můžeme opět setkat,“ řekl v úvodu. Všem oceněným poblahopřál a popřál mnoho úspěchů při dalším studiu či v pracovní kariéře. „Poděkování patří i školitelům, spolupracovníkům v laboratořích a dalším kolegům a vyučujícím, kteří se na úspěchu dnešních oceněných podíleli,“ dodal.

 

Laureáti ocenění ve společnosti rektora UK prof. Tomáše Zimy a prorektorek prof. Radky Wildové a prof. Mileny Králíčkové. Foto: René Volfík 

 

  • Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy byly uděleny v pěti kategoriích vždy jednomu absolventovi bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi magisterského studijního programu.

 

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů obdržely MUDr. Michaela Babičová z 1. lékařské fakulty a Bc. Alexandra Szászová z 3. lékařské fakulty.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních programů získali Mgr. Vladimír Sharapaev z Právnické fakulty Bc. Hana Hledíková z Filozofické fakulty.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědních programů obdrželi studenti Přírodovědecké fakulty Mgr. Ondřej Veselý a Bc. Tereza Kadeřábková.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů získali Mgr. Petr Vizina z Katolické teologické fakulty a Bc. Štěpánka Paluchníková z Evangelické teologické fakulty.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získali Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová z Pedagogické fakulty a Bc. Pavol Ďurkech z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty.

 

  • Mimořádnou cenu rektora UK získali:

 

Za provozování kulturních aktivit MUDr. Stefan Lindal Theofilakis a MUDr. Yngve Andreas Leirfall z 3. LF, kteří založili a dirigovali fakultní sbory 3. LF a Patelly a Claviculy. Za osm let činnosti ve sborech působilo více jak 120 studentů z dvaceti národností. Oba sbory reprezentují UK na mnoha akcích pro univerzitní i širokou veřejnost.

Za mimořádné výsledky v oblasti vědy Mgr. Michael Mikát z Přírodovědecké fakulty, který výsledky svého výzkumu o obourodičovské péči o potomstvo u včel publikoval v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). M. Mikát se také podílí na organizaci Biologických olympiád.

 

Publikováno: Úterý 09.06.2020 13:40

Akce dokumentů