E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUK a její dvě fakulty podporují Učenou společnost ČR

Zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, Přírodovědecké fakulty a rektorátu Univerzity Karlovy se dohodli na dlouhodobé podpoře Učené společnosti České republiky. Společným cílem je především oceňování úspěšných vědců a popularizace české vědy.

 

Zástupci jednotlivých institucí při podpisu (zleva, bez titulů): Jiří Zima (PřF UK), Pavel Jungwirth (US ČR), Martin Loebl (NFPČV) a Mirko Rokyta (MFF UK). Foto Michaela Němcová (MFF UK)

 

Na základě jednání, která probíhala v průběhu roku 2020, se zástupci MFF UK a PřF UK ve shodě s rektorátem univerzity dohodli se zástupci Učené společnosti ČR na dlouhodobé podpoře její snahy o oceňování úspěšných českých vědců. V širším úhlu pohledu jde také o soustavnou popularizaci české vědy.

Společnou snahu završily a formálně potvrdily podpisy Memoranda o spolupráci mezi MFF UK, Učenou společností ČR a Nadačním fondem pro podporu české vědy při US ČR, a stejného memoranda ve vztahu k Přírodovědecké fakultě UK.

Slavnostní podpis obou dokumentů proběhl v budově MFF UK v úterý 3.11.2020 za účasti děkana MFF UK doc. Mirko Rokyty, děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy, předsedy Učené společnosti ČR prof. Pavla Jungwirtha a předsedy Správní rady Nadačního fondu prof. Martina Loebla.

Ačkoli všechny zmíněné instituce dlouhodobě sledují podobné cíle, podepsaná memoranda umožní efektivnější spolupráci jak v podpoře úspěšných českých vědců, tak v popularizaci jejich práce. O vědě by se totiž nemělo mluvit jen jako o zachránci v krizových časech. Její celospolečenský význam je mnohem větší.

 

Publikováno: Pondělí 09.11.2020 09:25

Akce dokumentů