E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoutěž 4EU+Urban Health Case Chalenge 2020

Chcete pracovat v multidisciplinárním týmu a nabídnout vlastní návrh řešení v souvislosti s výzvami, kterým čelí naše města v důsledku globální pandemie COVID-19? Pak se zúčastněte soutěžního klání společně se 70 studenty z osmi různých univerzit v celé Evropě. Přihlaste se do soutěže 4EU+ Urban Health Case Challenge 2020 a reprezentujte Univerzitu Karlovu a město Prahu.UHCC se bude konat ve dnech 23. – 27. listopadu 2020. Přihlášky zasílejte do 30.10.2020.

Urban Health Case Challenge (UHCC) je nová iniciativa v rámci univerzitní aliance 4EU+ (European University Alliance) zaměřená na aktuální výzvy, kterým čelí evropská města v souvislosti s demografickými změnami a zdravotním stavem populace, a na strategie, které města volí pro posílení své odolnosti a schopnosti těmto výzvám čelit.

V roce 2020 se soutěž zaměří na odolnost (resilienci) městských komunit s ohledem na důsledky globální pandemie COVID-19.

UHCC se bude konat ve dnech 23. – 27. listopadu 2020. Vzhledem k COVID-19 bude soutěž (case challenge) využívat smíšený (hybridní) formát, zahrnující online koordinaci a aktivity mezinárodní soutěže při možnosti využít reálnou prezenční interakci v jednotlivých městech, samozřejmě s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Přesná artikulace soutěžní otázky bude zveřejněná první den soutěže, tj. 23. listopadu 2020.

Na řešení otázky budou po pět dní pracovat místní týmy skládající se z pěti členů. Zúčastnit se mohou studenti všech stupňů studia ze všech oborů a studijních programů Univerzity Karlovy. Každá ze šesti partnerských univerzit z aliance 4EU + (Heidelberg University, Charles University, University of Milan, Sorbonne University, University of Warsaw, University of Copenhagen) může nominovat 2 týmy. Kromě toho se soutěže zúčastní po jednom týmu z Uppsala University and Norwegian University of Science and Technology.

Praktickým garantem letošnío soutěžního klání je renomovaná architektonická a poradenská společnost Gehl Architects specializující se na kvalitu městského života prostřednictvím úpravy městského prostředí s ohledem na potřeby obyvatel. V průběhu soutěže se zúčastněné týmy studentů snaží navrhnout řešení zadaného problému a to v poměrně omezeném časovém rozpětí. Každý tým poslední den soutěže prezentuje své řešení před odbornou porotou. V týdnech před zahájením vlastní soutěže absolvují účastníci přípravu prostřednictvím online platformy.

Cílem UHCC je posílit kompetence vysokoškolských studentů jejich zapojením do řešení reálných případů prostřednictvím provázání a využití teoretických konceptů, praktických postupů, inovativního uvažování a interdisciplinárního myšlení. Studenti pracující ve smíšených týmech se budou učit novým znalostem a dovednostem prostřednictvím interakce mezi sebou navzájem, s externím poskytovatelem případu (Gehl Architects), garanty case challenge na univerzitě a dalšími zúčastněnými.


V případě zájmu o účast na soutěžním klání zašlete do 23.10.2020 přihlášku s následujícími údaji kontaktním osobám na Univerzitě Karlově (Julie Hubeňáková, julie.hubenakova@ruk.cuni.cz; Luděk Sýkora, sykora@natur.cuni.cz):

  • Celé jméno
  • Studijní program a úroveň (bakalářský, magisterský, PhD)
  • Krátká a stručná motivace pro zapojení se do výzvy k případu (maximálně 10 vět).

Na základě přihlášek bude vybráno 10 studentek a studentů reprezentujících Univerzitu Karlovu.

Online platforma UHCC bude nominovaným studentům zpřístupněna 30.10.2020.

 

V případě doktorského studia můžete se svým školitelem projednat zařazení Urban Health Case Challenge (UHCC) do ISP individuálního studijního plánu. Pro studenty bakalářského a magisterského stupně se aktuálně připravuje zařazení UHCC do SIS s 3 kredity.

 

Publikováno: Čtvrtek 15.10.2020 15:45

Akce dokumentů