E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 09/2020 - Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 pro vybrané navazující magisterské studijní programy a obory

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 00 Praha 2

 

Opatření děkana č. 09/2020

Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 pro vybrané navazující magisterské studijní programy a obory

 

Čl. 1

Předmět úpravy

 

  1. K provedení čl. 5 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
  2. V souladu s výše uvedeným ustanovením Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy upouštím od ověřování znalostí a schopností přijímací zkouškou ve studijních programech a studijních oborech:

 

Forma studia

Typ studia

 

Studijní program

Minimální předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Počet přihlášených uchazečů

prezenční

navazující magisterský

Sociální epidemiologie

20

13

prezenční

navazující magisterský

Medicinální chemie

10

7

prezenční

navazující magisterský

Analytická chemie

25

21

prezenční

navazující magisterský

Biochemie

55

50

prezenční

navazující magisterský

Anorganická chemie

10

9

prezenční

navazující magisterský

Organická chemie

15

12

prezenční

navazující magisterský

Aplikovaná geologie

20

17

prezenční

navazující magisterský

Geologie

25

21

prezenční

navazující magisterský

Geobiologie

5

4

prezenční

navazující magisterský

Hydrologie a hydrogeologie

12

10

prezenční

navazující magisterský

Ochrana životního prostředí

35

31

prezenční

navazující magisterský

Globální migrační a rozvojová studia

20

17

 

Forma studia

Typ studia

V rámci studijního programu Klinická a toxikologická analýza

studijní obor

Minimální předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Počet přihlášených uchazečů

prezenční

navazující magisterský

Klinická a toxikologická analýza

45

41

 

Forma studia

Typ studia

V rámci studijního programu Demografie

studijní obor

Minimální předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Počet přihlášených uchazečů

prezenční

navazující magisterský

Demografie

20

16

 

Forma studia

Typ studia

V rámci studijního programu Geografie

studijní obory

Minimální předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Počet přihlášených uchazečů

prezenční

navazující magisterský

Fyzická geografie a geoekologie

25

16

prezenční

navazující magisterský

Kartografie a geoinformatika

25

19

prezenční

navazující magisterský

Krajina a společnost

15

11

prezenční

navazující magisterský

Regionální a politická geografie

20

17

prezenční

navazující magisterský

Sociální geografie a regionální rozvoj

30

25

 

Přijati budou všichni uchazeči o studium daného studijního programu resp. oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

 

Čl. 2  

Závěrečná ustanovení

 

  1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
  2. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí studijního oddělení.

 

 

V Praze dne 15. 5. 2020           

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Publikováno: Pátek 15.05.2020 10:15

Akce dokumentů