E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění učebnice Makroregiony světa

S potěšením oznamujeme, že Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 v oborech společenskovědních získal doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. a doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. za publikaci "Makroregiony světa". Cenu udělil prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost.

Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů. Hodnocení makroregionů postupuje podle identických metodických kroků. Sledovány jsou jak přírodní poměry, historické souvislosti a populační charakteristiky, tak ekonomika a aktuální specifické fenomény v globálním kontextu i v regionálním měřítku. Obdobnou metodou kniha zobrazuje dílčí parametry geografie jednotlivých významných států a jejich klíčové problémy.

 

 

 


Gratulujeme Ivanovi Bičíkovi za další významné ocenění!


Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku je pojmenována po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum. Prostřednictvím této ceny Univerzita Karlova podporuje autory a autorské týmy svých základních součástí. Cena se každoročně uděluje ve třech oborech: společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických a přírodovědných a matematicko-fyzikálních.

Publikováno: Pondělí 07.12.2020 17:25

Akce dokumentů