E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNástroje pro elektronickou výuku

Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams a další. Do všech platforem je nutné hlásit se fakultním mailem a fakultním loginem!

 

Návody pro práci se systémem Moodle


Krátký videonávod "Jak na nouzovou distanční výuku" Dr. Lucie Rohlíkové z Pedagogické fakulty ZČU na YouTube. 


Stránku Univerzity Karlovy věnované distatnční výuce a distančnímu zkoušení.

Semináře Centra pro celoživotní vzdělávání UK pro akademiky věnované distanční výuce. 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: do všech platforem pro distanční vzdělávání je nutné hlásit se prostřednictvím FAKULTNÍCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ, tj. fakultním mailem a fakultním loginem


Na základě analýzy dotazů, které přicházejí na helpdesk moodle-help@ruk.cuni.cz pro Vás Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK vytvořilo nové návody pro práci se systémem Moodle.

Nové návody pro práci se systémem Moodle zabývající se těmito problémy:

Archivace a recyklace kurzu: Co s kurzem na konci semestru?

Uživatelská přenastavení: Jak prodloužit čas v testu studentům s SVP, aniž by to ovlivnilo celkové nastavení testu

Návod určený pro studenty UK: Jak se přihlásit do Moodle a zapsat do svých předmětů 
česká verze

Návod určený pro studenty UK: jak se přihlásit do Moodle a zapsat do svých předmětů
anglická verze

Další návody pro práci nejen se systémem Moodle najdete zde.

 Záznamy z proběhlých webinářů, které umísťujeme za akci do kalendáře


 

E-learningové platformy: 

Moodle

V e-learningovém systému Moodle jsou pro stávající vyučované předměty již založené elektronické verze kurzů připravené k využívání. Systém Moodle umožňuje plnohodnotnou elektronickou správu kurzů od zpřístupňování výukových materiálů, testování, hodnocení až po komunikaci se studenty. Vstup do systému Moodle, který funguje ve webovém prohlížeči, je na hlavní webové stránce fakulty prostřednictvím odkazu Moodle na horní liště, nebo přímo na adrese https://dl2.cuni.cz/, kde jsou k dispozici rovněž návody. 

 

Google Classroom

Nástroj Google Classroom umožňuje jednoduchou správu kurzů, přednáškových materiálů, studentských prací a hodnocení. Nástroj je součástí sady aplikací Google GSuite a pracuje v prostředí webového prohlížeče po zadání adresy https://classroom.google.com/.

Návod k použití najdete na stránkách CIT: http://ga.natur.cuni.cz/google-classroom


Videokonferenční platformy: 

Pro online videohovory jsou v rámci PřF a UK podporovány aplikace Google Meet, Microsoft Teams a Zoom. Základní parametry a limity těchto nástrojů, aktuální k 1.10.2020 jsou shrnuty v tabulce, níže pak podrobnější informace, návody a odkazy na podporu. 

  Google Meet Microsoft Teams Zoom
počet uživetelů ve verzi dostupné pro uživatele PřF UK 100* 300 100 / 300*
maximální délka jednoho videopřenosu     neomezeně 24 h 40 min. / 24 hod.*
účast bez registrace nebo e-mailu mimo doménu cuni ano ano - účet host (omezené možnosti)  ano
přístup přes webový prohlížeč ano ano ano
přístup přes mobilní zařízení ano ano ano
přístupová adresa http://meet.google.com  http://www.office365.cz https://cesnet.zoom.us/, https://dl.cuni.cz/zoom/
správce, podpora CIT PřF CIT PřF, RUK CESNET, LF Plzeň UK
návod http://ga.natur.cuni.cz/google-meet https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/teams-navod

Podporu k celouniverzitní instalaci zajišťuje Centrum e-learningu LF v Plzni

poznámky *Limity platí od 1.10.2020 Maximální velikost sdíleného souboru (*.pptx) 2 GB * Nižší limity platí pro základní účet. Prostřednictvím RUK lze individuálně požádat o rozšířenou licenci pro až 300 účastníků a 24 hod. délku přenosu.

 

Google Meet

Nástroj Google Meet umožňuje živé sdílení videohovorů pomocí webkamery, kombinované se sdílením obsahu plochy počítače, resp. prezentace, až pro 100 účastníků.
Nástroj je k dispozici v rámci fakultní licence GSuite a je dostupný přímo z webového prohlížeče bez nutnosti instalace. Účastníci videokonference pro připojení nepotřebují účet Google a pro přístup mohou využívat libovolný typ zařízení od počítače, notebooku po tablety a mobilní telefony.

Návod k použití najdete na stránkách CIT: http://ga.natur.cuni.cz/google-meet.

Pro přednášky nad 100 účastníků je možné použít Microsoft Teams 

 

Microsoft Teams

Nástroj Microsoft Teams umožňuje živé sdílení videohovorů a prezentací až pro 250 účastníků. Nástroj je možné používat online přímo prostřednictvím prohlížeče, případně instalovat jako samostatnou aplikaci.

Přihlášení k online aplikaci probíhá prostřednictvím CAS. 

Návod na přihlášení do MS Teams je v přiloženém souboru PDF.


Centrum e-learningu Ústřední knihovny Vás zve na seminář "Využití MS Teams pro distanční výuku", které povede Ing. Jiří Kadavý (Account Technology Strategist – Education, Microsoft Česká republika).

Online seminář proběhne 8. 10. 2020 od 15:00 do 16:30. Odkaz na online místnost je zasílán po přihlášení ve Vzdělávacím portálu UK - zde . Poznámka: Do aplikace  uvádějte přihlašovací jméno ve formátu  - číslo osoby UK@cuni.cz , např. 33687946@cuni.cz, heslo stejné jako do ostatním aplikací UK (např. SIS). 


ZOOM

Centrum pro podporu e-learningu vám nabízí nový nástroj pro online výuku/komunikaci v reálném čase - videoplatformu ZOOM.

Záznam webináře o ZOOMu s názvem 100% online výuka na UK: zkušenosti, tipy, názory, který se ukutečnil 7. 4. naleznete zde.

Doporučujeme provést aktualizaci aplikace Zoom na nejnovější verzi 5.0. Pokud si aplikaci neaktualizujete sami, od 30.5.2020 Zoom aktualizaci sám vynutí.

Nová verze je doplněna o GCM šifrování, co znamená zvýšení ochrany dat. Novou verzi aplikace si můžete stáhnout zde.

 


Informace o dalších nástrojích pro podporu vzdálené výuky jsou k dispozici na stránkách RUK zde: https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html


Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia


 

 

 


 

Publikováno: Úterý 10.03.2020 14:50

Akce dokumentů