E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz vedení pracovního týmu

Zveme všechny zájemce na Kurz vedení pracovního týmu, který se uskuteční on-line přes ZOOM dne 11. listopadu 2020 ve dvou blocích od 9.00 do 16.00. Školení je určeno pro akademické a vědecké zaměstnance UK. Kurz by Vás měl seznámit se způsoby vedení týmových spolupracovníků, metodami tvorby týmů a využívání technik řízení týmové práce, metodami predikce a eliminace konfliktů a maximálního využití lidského potenciálu.

Lektorem kurzu bude Tomáš Hruda, který je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK. Pracoval jako šéf CzechInvestu, Středoevropského technologického insitutu CEITEC i jako náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství. Vzdělávání se věnuje i po rodičovské dovolené, je spoluzakladatelem projektu EDUCATION REPUBLIC.

Cílem kurzu je rozvinout schopnosti vedoucích pracovníků, tak aby dokázali podporovat a motivovat své spolupracovníky k efektivnímu a úspěšnému plnění vědeckovýzkumných úkolů.

 

Obsah online školení

9:00-12:00 1. Blok 

1) Úvod – co definuje fungující pracovní tým?

2) Systémové chování týmu - cíl, aktéři a faktory - jaký vliv na výsledek jednotlivé faktory mají a jak se ovlivňují navzájem? Strategie a priority

3) Týmová kultura - sdílená vize - efektivní komunikace, zpětná vazba - předcházení a eliminace konfliktů

4) Vhodné nástroje pro každodenní realitu - procesy - projekty

12:00-13:00 přestávka

13:00 – 16:00 2. Blok

5) Tvorba týmů, rozdělení rolí a synergie

6) Kompetence - rozvoj kompetencí - jak maximálně využit potenciálu všech členů týmu? - kultura sdílení

7) Motivace - jak motivace funguje a proč je tak důležitá? - jak při používání motivačních nástrojů zohledňovat kontext - jak vytvořit prostředí, které motivaci přirozeně podporuje

Kurz proběhne on-line formou na tomto odkazu 

Prosím o přihlášení na emailovou adresu eva.matejcova@ruk.cuni.cz

nebo přes vzdělávací portál UK


Školení se koná za podpory projektu: Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/00006210

www.educationrepublic.cz

Publikováno: Čtvrtek 05.11.2020 09:20

Akce dokumentů