E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC: Národní informační den – rezervujte si datum

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 23. 9. 2020. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny například výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator) nebo osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced).

Read this news in English.

Technologické centrum AV ČR pořádá Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady – European Research Council – ERC.

Akce je plánována na 23. 9. 2020 (cca 9:00 – 15:00).
Podrobný program a on-line registrace budou zveřejněny v srpnu (zdroj).

Cílem akce je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení.

Účast na národním informačním dni se doporučuje především:

  • Výzkumníkům, kteří plánují nebo zvažují podání ERC projektového návrhu v horizontu 1-2 let (případně si nejsou jisti, zda splňují profil konkurenceschopného žadatele).
  • Vedoucím výzkumných pracovišť, kteří chtějí podpořit získávání ERC grantů (například včas identifikovat potenciální ERC žadatele a podpořit je při přípravě kvalitního projektu).
  • Školitelům a mentorům, kteří chtějí směřovat své nadějné studenty a postdoky k podání konkurenceschopného ERC projektu někdy v budoucnu.

ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research), podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting  a Consolidator), osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor, (ERC Advanced) nebo pro interdisciplinární projekty 2-4 Principal Investigators z různých oborů (ERC Synergy). Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.
► O ERC pro české zájemce – aktuality, informační akce, národní kontakt etc.
► Oficiální stránky European Research Council.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára SobotíkováTomáš Palatý.
Pokud plánujete podání ERC grantu či máte jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková, Oddělení projektového řízení, 25. 5. 2020.

Publikováno: Pondělí 25.05.2020 09:45

Akce dokumentů