E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Advanced Grants 2020: výzva a interní pokyny

ERC Advanced grants jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor. Podporovány jsou inovativní projekty rozšiřující hranice daného oboru, projekty nejsou nijak tematicky omezeny. Uzávěrka je 26. 8. 2020.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují nebo zvažují podání projektového návrhu do aktuální výzvy, aby co nejdříve, nejpozději do konce června 2020 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková a Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.

POZOR: Podle Opatření rektora č. 57/2018 musí být předběžná verze kompletního návrhu projektu zaslána na rektorát měsíc před uzávěrkou, tedy do 26. 7. 2020, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Bez splnění této podmínky rektorát nevystaví povinnou přílohu Commitment of the host institution. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Informace o výzvě a interní pokyny.

About the call and internal guidelines in English.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Jinak nejsou projekty nijak tematicky omezeny.

ERC Advanced Grant může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2,5 milionu EUR, další 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

Konkurenceschopný uchazeč o ERC Advanced Grant by měl v posledních 10 letech mít minimálně 10 publikací jako hlavní autor v mezinárodních vědeckých časopisech (multidisciplinárních nebo předních v daném oboru), dále například 10 příspěvků jako zvaný řečník na zavedených mezinárodních konferencích, podíl na organizaci 3 zavedených mezinárodních konferencí (jako člen steering / organising committee) a podobně. Pro uchazeče o AdG je také relevantní, zda spolupracují na světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně se podílejí na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (například zda některý jejich bývalý doktorand či postdok získal ERC Starting nebo Consolidator grant).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
► Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.
► Uvažujete o podání žádosti o jakýkoli ERC grant v horizontu 1-2 let?
     Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu,
     která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí.

 

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková, Oddělení projektového řízení, 14. 5. 2020.

Publikováno: Čtvrtek 14.05.2020 12:40

Akce dokumentů