E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKandidátem na děkana fakulty zvolil Akademický senát prof. Jiřího Zimu

Akademický senát na svém jednání dne 5.11. v tajné volbě zvolil kandidáta na funkci děkana fakulty prof. RNDr. Jiří Zimu, CSc. Profesor Zima by měl vstoupit do svého druhého funkčního období v roli děkana fakulty.

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

Voleb se zúčastnilo všichni senátoři, tedy celkem 28 oprávnění volitelé. Prof. J. Zima získal celkem 24 hlasů a byl zvolen kandidátem na funkci děkana. Akademický senát na základě této volby požádá JM rektora Univerzity Karlovy o jmenování prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. děkanem Přírodovědecké fakulty UK i na druhé funkční období od 5.12. 2020.

Publikováno: Čtvrtek 05.11.2020 15:35

Akce dokumentů