E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeská hlava pro RNDr. Václava Cílka CSc. a prof. RNDr. Václava Hořejšího

I v tomto roce udělila společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České repuliky stejnojmenné ceny - nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Často je považováno za tzv. „českou nobelovku“. Mezi letošními laureáty jsou i významní absolventi naší fakulty RNDr. Václav Cílek, CSc. a prof. RNDr. Václav Hořejší, který stále působí na katedře buněčné biologie. Gratulujeme!

Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. 

Profesor Hořejší je vynikající vědeckou osobností. Patří do vědecké špičky v ČR a je nejznámějším a v zahraničí nejuznávanějším českým badatelem v oboru molekulární imunologie. Publikoval dlouhou řadu významných vědeckých prací, často v těch nejprestižnějších odborných časopisech. Působil jako hostující badatel na Harvardově univerzitě. Získal řadu prestižních zahraničních grantů (HHMI, Wellcome trust, EU) a v roce 2003 byl zvolen do Učené společnosti České republiky. Byl členem několika vědeckých rad českých vědeckých institucí, byl posuzovatelem projektů pro European Research Councila, nadaci The Wellcome Trust a řadu zahraničních grantových agentur. Získal řadu významných ocenění, včetně Medaile Hanse Krebse (2009; Federace evropských biochemických společností) a Medaile za zásluhy (udělena prezidentem republiky v roce 2004). Intenzivně se věnuje i popularizaci vědy a vědní politiky (Cena předsedkyně AV za popularizaci v roce 2017). Na naší fakultě působí na katedře buněčné biologie. 

 

RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr Václav Cílek, CSc, je nejen špičkovým vědcem (je ředitelem Geologického ústavu AV ČR a autorem téměř 200 vědeckých prací ), ale zároveň se velmi intenzivně věnuje popularizaci vědeckých disciplin zejména klimatologie a otázek životního prostředí. Svůj první článek o klimatických změnách napsal již před dvaceti lety. Je autorem několika knih, zároveň však publikuje v mnoha časopisech jako je Respekt, Vesmír či Analogon, ale i denících jako je Salon deníku Právo, připravuje pořady pro rozhlas a televizi. Patří tak k zatím řídkým osobnostem české vědy, které se dokáží obrátit k široké veřejnosti prostřednictvím médií a přiblížit jim i velmi složité problémy srozumitelnou formou. Šíři záběru Václava Cílka dokresluje i zájem o filosofii, poezii a umění.

 

Záznam slavnostního předávání cen zde. 

Publikováno: Pondělí 30.11.2020 11:55

Akce dokumentů