E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny EDUína 2020

Projekt Zapojmevsechny.cz/doučování, do kterého se účastnila i Přírodovědecká fakulta UK, získal třetí místo ceny EDUína 2020. Na projektu se podíleli naši studenti učitelských studijních programů, kteří v průběhu celého podzimu doučovali žáky základních škol biologii, chemii, zeměpis či přírodopis. Za jejich zapojení v době mimořádné situace jim i patří obrovské poděkování.

Projekt Doučování se snaží o efektivní propojení státní správy, neziskového sektoru a veřejných vysokých škol. Reaguje na novou situaci – uzavření škol a převedení výuky do distanční podoby. Platforma propojuje studenty vysokých škol a vyšších odborných škol se základními školami, jejichž žáci potřebují doučování.


Bližší informace o projetu naleznete zde. 


 

 

Cena EDUína upozorňuje na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi. Do ceny EDUína 2020 bylo možné přihlásit konkrétní počin či skupinu aktivit, projektů, výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19.

Publikováno: Pátek 04.12.2020 10:25

Akce dokumentů