E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Alfred Russel Wallace Award pro profesora Pyška

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. působí v Botanickém ústavu AV ČR a na katedře ekologie PřF UK. Jako jeden z nejvýznamnějších ekologů invazí na světě přispěl k rozvoji výzkumu v mnoha oblastech Wallaceových zájmů, zejména biogeografie. Cenu uděluje Mezinárodní biogeografická společnost.

Od poloviny 70. let publikoval prof. Pyšek  množství významných článků o biogeografických, ekologických a evolučních aspektech invazí rostlin v předních odborných časopisech. Jako jeden z nejvýznamnějších ekologů invazí rostlin na světě přispěl v oblasti biologie a biogeografie více než 380 články v impaktovaných časopisech ( jako TREE, Science, PNAS, Nature and Ecology), je editorem 25 knih a zvláštních vydání časopisů, autorem více než 70 knižních kapitol.  Dle Google Scholar dosáhla jeho práce více než 50 000 záznamů. Je nemožné publikovat o druhových invazích či masivním přeskupení biogeografie na Zemi, aniž bychom necitovali publikace profesora Pyška.

 

 

Více informací zde.

Publikováno: Pátek 24.07.2020 12:50

Akce dokumentů