E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2019

VANEK OBRAZEK.jpg
VANEK OBRAZEK S.jpg
VANEK OBRAZEK I.jpg
Víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií
Srdečně zveme všechny zájemce na víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií. Program je sestaven z řady zajímavých přednášek od zvaných řečníků, odborníků na danou oblast. Máte možnost přijít kdykoli a zúčastnit se jen těch přednášek, které vás zajímají. Seminář proběhne od 6. do 8. prosince 2019 nově ve studovně Knihovny chemické sekce, Hlavova 8, Praha 2.
LOGO PrF UK.jpg
Víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií
Srdečně zveme všechny zájemce na víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií. Program je sestaven z řady zajímavých přednášek od zvaných řečníků, odborníků na danou oblast. Máte možnost přijít kdykoli a zúčastnit se jen těch přednášek, které vás zajímají. Seminář proběhne od 6. do 8. prosince 2019 nově ve studovně Knihovny chemické sekce, Hlavova 8, Praha 2.
PrFUK_Znak_CMYK_CERVENA.png
skala-2.png
nemocnice_kostel_18502-web.jpg
photo7.jpg
14.jpg
Výstava 3D modelů v předsálí Mapové sbírky
Srdečně vás zveme na Výstavu 3D modelů, která probíhá od 11. listopadu do 29. února v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6, Praha 2. Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Vstup volný.
NA WEB.jpg
Skoog_web_obrazek (1).png
Slavnostní prezentace překladu učebnice Skoog-West: Analytická chemie
Katedra analytické chemie ve spolupráci s Knihovnou chemie PřF UK a Centrem informačních služeb VŠCHT Praha si dovoluje srdečně pozvat na slavnostní prezentaci překladu světově proslulé učebnice analytické chemie Douglase A. Skooga, Donalda M. Westa a kol. Překlad je dílem týmu členů katedry analytické chemie PřF UK. Prezentace proběhne v Knihovně chemie PřF UK ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve 13:00. Zároveň bude zahájen prodej publikace (pro studenty za velmi zvýhodněnou cenu proti ISIC). Těšíme se na Vás!
PŘEKLAD NA WEB.jpg
BIOCEV: Prof. Jeroen Lammertyn, KU Leuven, Belgium "Advanced microfluidic solutions for life science research and medical diagnostics"
Dr. Lammertyn performs fundamental research activities focus on the development of novel bio-molecular detection concepts and miniaturized analysis systems. The applications span a broad range of sectors including medical and food diagnostics. Lecture takes place on Tuesday, November 19th 2019 at 14:00 in the BIOCEV (Main conference hall). All participants are cordially welcome!
Globální diverzita hub a klima
Časopis Nature Communications zveřejnil nedávno článek, k jehož vzniku přispěli i pracovníci a studenti naší fakulty. Studie je metaanalýzou globální distribuce hub a ukazuje, že jejich distribuce je zásadně ovlivňována klimatickými faktory.
Obrázek3_oříz.jpg
DJI_0556_AuroraHDR2019-edit.jpg
Informační den UK
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Karlově Univerzitě na Informační den UK, který se koná 23. listopadu 2019 od 9.00 do 16.00 na Albertově, Praha 2. Formou prezentací jednotlivých fakult v posluchárnách a na informačních stáncích představíme celou studijní nabídku a čeká vás i doprovodný program, jehož součástí budou nejrůznější prezentace, výstavy, muzea apod. Těšíme se na vás.
logo UK na web.jpg
AUA_plakat_A4 jpg.jpg
3. ročník soutěže Angelini University Award
Angelini University Award! je iniciativa organizovaná firmou Angelini Pharma Česká republika pro studenty vysokých škol v České republice do věku 35 let. Cílem soutěže je podpořit multidisciplinární a v praxi využitelné inovační projekty a podporovat podnikání mladých. Tématem letošního ročníku je Duševní zdraví s motem Nové přístupy. Termín odevzdání přihlášek je do 31.1. 2020 a projektů do 31.5.2020. Tři nejlepší studentské projekty budou oceněny finanční odměnou.
Volby do Zaměstnanecké komory AS a předvolební diskuse
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhnou volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020-2022. Seznam kandidátů s možností diskuse je otevřena na webu PřF UK. Odkaz na volební aplikaci naleznete po rozkliknutí této aktuality.
PrFUK_Znak_CMYK_CERVENA.png
BIOCEV: Media training for scientist
Media training can be highly effective in helping you develop the skills to get your message across succinctly and with impact. Workshop is designed for Principal investigators, Postdoctoral researchers, PhD students and other interested parties. December 16th, 2019, 10:00 - 17:00 BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec - Red/Green Seminar Rooms. Registration: libuse.vaneckova@natur.cuni.cz (deadline: December 9th)
Článek týmu prof. Martina Kotory v časopise Angewandte Chemie
Časopis Angewandte Chemie International Edition publikující původní práce z různých odvětví chemie (IF: 12.257) v letošním listopadovém čísle uveřejnil práci M. Kotory a spol. z katedry organické chemie, která se zabývá syntézou helikálních sloučenin s fluorescenčními vlastnostmi.
koto.jpg
PLES UK 2020.jpg
Reprezentační ples UK
Tradiční Reprezentační ples Univerzity Karlovy se uskuteční 17. ledna 2020 od 20 hod. v prostorech Paláce Žofín v Praze. Rezervační systém vstupenek byl spuštěn a bude uzavřen 28.11. 2019 v 15:00. Každý student a zaměstnanec UK si bude moci rezervovat a následně vyzvednout max. dvě vstupenky.
PLES UK NA WEB.jpg
Jan Brábek z katedry buněčné biologie a BIOCEV byl oceněn "Českou hlavou"
Jan Brábek se svým týmem z laboratoře Invazivity nádorových buněk na Přírodovědecké fakultě UK v BIOCEVu definoval „migrastatika“ jako látky bránící všem způsobům invazivity a metastázování nádorových buněk, aby tyto látky odlišili od standardně používaných cytostatik, cílených hlavně na potlačení růstu a dělení buněk. Kritické zhodnocení možnosti použití migrastatik je velmi důležité, jelikož v případě, že se osvědčí, může nasazení migrastatik do léčby znamenat průlom v léčbě pevných nádorů.
brábek 2354.jpg
BLUE I.jpg
Předvánoční koncert PřF UK
K adventnímu času již tradičně patří Předvánoční koncert PřF UK. Letos rozezní Velkou aulu Karolina v úterý 10. 12. od 18:00 hod. Součástí večera bude dekorování nejlepších absolventů a mladých vědecko-pedagogických pracovníků a v tomto roce i předávání pamětních medailí u příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému. Na závěr večera čeká hosty slavnostní raut. Vstup na koncert je zdarma.
vanocni koncert na web.jpg
vanocni koncert na web.jpg
Heyrovsky_Jaroslav_crop.jpg
Předvánoční koncert PřF UK
K adventnímu času již tradičně patří Předvánoční koncert PřF UK. Letos rozezní Velkou aulu Karolina v úterý 10. 12. od 18:00 hod. Součástí večera bude dekorování nejlepších absolventů a mladých vědecko-pedagogických pracovníků a v tomto roce i předávání pamětních medailí u příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému. Na závěr večera čeká hosty slavnostní raut. Vstup na koncert je zdarma, rezervace není třeba.
Pozvanka_Ludvik2019 JPG.jpg
Heyrovský Lecture 2019: Polarografie v současné molekulární elektrochemii
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Polarografie v současné molekulární elektrochemii, která se koná pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., v rámci seriálu přednášek Quo vadis chemie, v úterý 10. prosince 2019 ve 14.00 v Chemickém ústavu PřF UK, Hlavova 8, Praha 2. Přednáška je věnována 60. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografickou metodu analýzy.
TZ evoluce PIN, Obr1.jpg
Hormonální systém řídící růst rostlin má prastarý evoluční původ, ukázal přelomový výzkum
Auxin je dominantním regulátorem růstu vyšších rostlin. Jejich buňky si tento hormon předávají prostřednictvím několika bílkovin. Ty se vyskytují rovněž u řas a nyní bylo prokázáno, že také u nich dokážou přenášet auxin. Molekulární systém zajišťující působení auxinu tedy začal vznikat ještě před tím, než se z řas vyvinuly vyšší rostliny. Výsledky studie týmu, jehož součástí byli i zástupci naší fakulty, publikoval vysoce prestižní odborný časopis Nature Plants.
TZ evoluce PINmsnjkjeircj, Obr3diichefkvj.jpg
mšmt.png
Petr Nachtigall (427x640)_2.jpg
Termín podání návrhů na stipendia - do 13. 12. 2019
Zpráva o stavu planety II. : Krize krajiny!?
Přijďte si poslechnout přednášky odborníků, kteří se globálním změnám a jejich důsledkům v životním prostředí a krajině intenzivně věnují - prof. Jana Frouze, ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK, prof. Tomáše Cajthamla, ředitele Ústavu pro životní prostředí PřF UK a prof. Pavla Kindlmanna, jednoho z hlavních autorů Zprávy o stavu světových ekosystémů Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby OSN. Přednášky proběhnou ve Velké geologické posluchárně 16.12. v 18.15 a jsou určeny všem zájemcům o problematiku.
užp logo.jpg
Podpora studentů – sportovců
Studujete PřF UK, sportujete (na jakékoliv úrovni) a chybí vám na vaše aktivity peníze? Pomozte naší alma mater zmapovat sportovní aktivity studentů, aby mohla být podpora v budoucnu lepší. Link na dotazník naleznete po rozkliknutí aktuality.
1024px-Sport_balls.svg.png
Seminář Micobion: Multiple roles of nutrient transceptors in regulation of cellular properties in yeast
Zveme Vás na další přednášku v rámci projektu Micobion: Multiple roles of nutrient transceptors in regulation of cellular properties in yeast, kterou přednese profesor Johan Thevelein z univerzity v Lovani (Laboratory of Molecular Cell Biology, KU Leuven, Belgium). Seminář se koná v úterý 10. prosince 2019 od 15:00 ve velkém konferenčním sálu Biocevu, Průmyslová 595, Vestec.
MICOBION_Thevelein_oříz.jpg
Vánoční sportovní turnaje KTV
Adventní čas si mohou zaměstnanci PřF UK zpříjemnit sportovními zážitky. Na výběr je basketbal, squash, volejbal, plavání a badminton.
Předvánoční číslo Geografických rozhledů, druhé ve 29. ročníku, se věnuje tématu Sucho
Sucho je aktuálně jedním z největších problémů světa. Je výrazným projevem globální klimatické změny. Nejčastěji je definované jako deficit atmosférických srážek, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu – jednoduše řečeno jako nedostatek vody.
GR 29(2)_Sucho_propagace_oříz.jpg
text.jpg
nobelovka obrazek II.jpg
nobelovka obrazek.jpg
Heyrovsky_Jaroslav_crop.jpg
BAREK FOTO.jpg
60. výročí Nobelovy ceny pro Jaroslava Heyrovského
10. prosince uplynulo 60 let od okamžiku, kdy poprvé a zatím naposledy zaznělo při vyhlašování jedné z Nobelových cen jméno českého vědce. Osobnost našeho nobelisty profesora Jaroslava Heyrovského přibližuje významný pokračovatel české elektrochemické školy prof. Jiří Barek z katedry analytické chemie, který se stal také jedním z laureátů Pamětní medaile PřF UK za přínos této vědní disciplíně.
obr10-Cena-kral.jpg
Oslavy 100. výroční založení fakulty
Rok 2020 bude rokem oslav 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Při té příležitosti proběhne několik akcí na celofakultní úrovni, jejichž prostřednictvím bude výročí oslaveno. Připraveny jsou i vizuální materiály, které je možno během celého výročního roku využívat.
Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2019
Na Předvánočním koncertě PřF UK 10. prosince 2019 byly slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům. Všem oceněným srdečně gratulujeme!
LOGO PrF UK I.jpg
barek web.jpg
fojta web.jpg
kavan web.jpg
ludvik web.jpg
opekar web.jpg
samec web.jpg
Laureáti Pamětních medailí Přírodovědecké fakulty UK
Pamětní medaile PřF UK se letos udělují poprvé, a to při příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému. Ocenění převzala z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. šestice chemiků, které spojují především důležité příspěvky k oboru elektrochemie.
LOGO PrF UK I.jpg
PrFUK_Znak_CMYK_CERVENA.png
Heyrovsky_Jaroslav_crop_oříz.jpg
image0.jpeg
PJJ_2019_Medaile_0007_malý.jpg
SEISMIC .jpg
Výsledky soutěže Cena Seismik 2018/2019
Cena Seismik se uděluje od r. 2011. Vzhledem k úzkému specializaci jsou společně hodnoceny závěrečné bakalářské i magisterské práce v oboru teoretické a užité geofyziky, obhájené od listopadu předchozího roku do října stávajícího roku. Mezi přihlášenými pracemi se sešly i kvalitní bakalářské práce, proto byl vyhlášen vítěz pro tuto kategorii. Stal se jím Jozef Müller z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
V nakladatelství Springer-Verlag vychází druhé vydání knihy prof. Jana Tachezyho
Titul „Hydrogenozomy a mitozomy: Mitochondrie anaerobních eukaryot“ obsahuje ve svém druhém vydání z roku 2019 nové aktuální informace.
titulka_tachezy_oříz.jpg
Publikace týmu doc. Markéty Martínkové v prestižním chemickém časopise
Tým biochemiků pod vedením doc. Markéty Martínkové z katedry biochemie publikoval nedávno práci shrnující nové role hemu. Tuto molekulu používají organismy k přenosu kyslíku a elektronů. Nyní se ukazuje, že je také součástí řady buněčných senzorů a je tedy zásadní pro regulaci klíčových procesů např. proteosyntézy a cirkadiánních biorytmů. Publikace byla otištěna v časopise Chemical Society Reviews, který má impact factor přesahující 40 a ilustrace k němu byla dokonce vybrána na obálku čísla. Gratulujeme!
Chem. Soc_oříz.jpg
Dotazník Mozkový doping
Jeho cílem je zmapovat užívání psychoaktivních látek a léků během vysokoškolského studia. Dotazník je anonymní, jeho vyplnění je dobrovolné a nezabere Vám více než 15 minut. První část dotazníku je zaměřená na otázky ohledně možných projevů poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), druhá část se věnuje užívání některých léků a návykových látek.
Den otevřených dveří 2020
V pátek a sobotu 24. a 25. ledna 2020 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Srdečně jsou zváni nejen všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia.
Banner_GIF_300x300px_UNIVERSAL.gif
Univerzita Karlova má dvacet pět nových profesorů, tři z nich jsou z PřF UK
Ve Velké aule budovy Karolina byl dnes slavnostně udělen profesorský titul téměř sedmi desítkám českých odborníků. Z rukou ministra školství Roberta Plagy převzali jmenovací dekret také prof. Ivan Hirsch, prof. Jiří Neustupa a prof. Viktor Žárský z naší fakulty. Gratulujeme!
PrFUK_Znak_CMYK_CERVENA.png
VS1_0326.jpg
Spojení dvou polyploidů je lepší než součet jejich částí
Evoluční bioložky z katedry botaniky PřF UK, Roswitha Schmickl a Magdalena Bohutínská, společně se spolupracovníky ze Spojeného království (John Innes Center a University of Nottingham, University of Leicester a University of Cambridge) objevily zajímavou roli mezidruhového křížení při adaptaci k polyploidizaci, zdvojení celého genomu. Článek vyšel nedávno v prestižním časopise Nature Communications.
Bezobratli_2021_ONLINE_1080x1080px.jpg

Akce dokumentů