E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2019

Chemicke_uterky_oříz.jpg
GA ČR uděloval cenu za špičkový výzkum. Naše fakulta měla hned dva zástupce z pěti!
Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Ocenění získal mimo jiné Jiří Bruthans za studium vlivu gravitačního napětí na erozi pískovce a Robert Černý za výzkum oro-faryngeálního rozhraní ve vývoji úst obratlovců. O vítězích rozhodlo předsednictvo Grantové agentury České republiky v konkurenci dalších desítek projektů. Gratulujeme!
gacr_logo.2.400x400.fit.q85.jpg
ERC: Národní informační den 2019
Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 6. 11. 2019. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).
Studijní a praktikantská stipendia v Německu
Dobrovolnická organizace GFSP za podpory Česko-německého fondu budoucnosti nabízí studentům všech oborů semestrální stipendium na vybrané praktikantské místo. Cílem je podpořit výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. Místo pro vykonávání praxe si stipendista hledá sám, GFPS poskytuje pouze finanční podporu po celou dobu praxe. Hlaste se nejpozději do 31.10.2019.
Rybička JPG.jpg
Uvolnilo se místo pro dítě ve školce Rybička
V Přírodovědné školce Rybička PřF UK se od 1.10. uvolnilo místo pro jedno dítě.
Slavnostní otevření Experimentálního povodí
V pátek pátek 18. 10. 2019 od 10:00 hod. proběhne slavnostní otevření v českých zemích unikátního Experimentálního povodí, které se nachází na výsypce u obce Vintířov na Sokolovsku. Zařízení umožní studium řady klíčových ekosystémových procesů a přinese poznatky, které nejen že prohloubí naše poznání, ale budou zásadní i při řešení praktických problémů spojených s obnovou post těžební krajiny, také s řešením dalších celospolečensky významných problémů jako je boj se suchem, ochrana před povodněmi a snižování eroze.
SoWa_Frouz-Jan_color_800-265x265.jpg
Právě vyšlo 1. číslo nového 29. ročníku Geografických rozhledů s tématem Revoluce
Nové číslo Geografických rozhledů je inspirováno třicetiletým výročím sametové revoluce, jež v listopadu 1989 odstartovala výraznou proměnu současné české společnosti. Připomeneme si nejen revoluční proměny východního bloku, ale v duchu definice „revoluce je masový protest lidí usilujících o změnu politického režimu“ se zaměříme i na politické proměny jinde. Detailněji se věnujeme situaci ve Venezuele, zemi usilující o vymanění z diktátorského režimu. Nahlédneme i do východního Lotyšska, do regionu Latgale na hranicích s Ruskem, regionu s nejasnou budoucností.
gr2901_obalka_oříz.jpg
Vyjádření vedení PřF UK ke smlouvě se společností Home Credit​
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK) deklaruje, že smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit nebyly s vedením fakulty nijak konzultovány a tyto smlouvy se netýkají finančních prostředků určených pro PřF UK. Celou kauzu považujeme za nešťastnou a poškozující dobré jméno univerzity. Je více než zřejmé, že úcta k hodnotám reprezentovaným Univerzitou Karlovou velí k odpovědnějšímu výběru partnerů.
PR-iF_znak.jpg
Solve It_banner.jpg
Solve It 2019: Digitální Česko
Solve It is a two-round case study competition that provides students and young professionals with consulting experience by helping a real organization solve its current strategic and operational challenges. If you’re keen on applying your skills where they matter and broadening your horizons, Solve It is for you! We welcome all applicants irrespective of their education or experience—whatever your background, you will bring a different perspective to the study and give your skills a relevant boost.
Vyjádření vedení PřF UK ke smlouvě se společností Home Credit​
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK) deklaruje, že smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit nebyly s vedením fakulty nijak konzultovány a tyto smlouvy se netýkají finančních prostředků určených pro PřF UK. Celou kauzu považujeme za nešťastnou a poškozující dobré jméno univerzity. Je více než zřejmé, že úcta k hodnotám reprezentovaným Univerzitou Karlovou velí k odpovědnějšímu výběru partnerů. Děkan a vedení fakulty 10. 10. 2019, 13:50 h Vědecká rada fakulty 10. 10. 2019, 17:50 h
pozvanka_16.10.2019.pdf
geografický den logo.jpg
XIV. Geografický sportovní den
Srdečně zveme všechny nadšené sportovce a sportovkyně na XIV. Geografický sportovní den, který se koná ve čtvrtek 24.10.2019 v SCUK Hostivař, sportovním areálu Záběhlice, na Chodově a Albertově. Celý program je určen jak studentům, tak zaměstnancům.
na web.jpg
8. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Nakladatelství Academia vyhlašuje 8. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15.10.2018 - 15.10.2019 a oceněna známkou výborně. Práci je třeba zaslat do 31.10.2019.
vyzva_Studentska soutez JPG.jpg
logo vyzva.jpg
8. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Nakladatelství Academia vyhlašuje 8. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15.10.2018 - 15.10.2019 a oceněna známkou výborně. Práci je třeba zaslat do 31.10.2019.
SPORTOVNI DEN.jpg
XIV. Geografický sportovní den
Srdečně zveme všechny nadšené sportovce a sportovkyně na XIV. Geografický sportovní den, který se koná ve čtvrtek 24.10.2019 v SCUK Hostivař, sportovním areálu Záběhlice, na Chodově a Albertově. Celý program je určen jak studentům, tak zaměstnancům.
Nábor do Registru dárců kostní dřeně
V ČR i po celém světě onemocní denně stovky mladých lidí i dětí zhoubnými nemocemi kostní dřeně a uzlin. Nábor do Registru dárců proběhne v budově Albertov 6, v prvním patře (nad Velkou geologickou posluchárnou) a to ve středu 23.10. mezi 9 - 16 hodinou. Výběr probíhá neinvazivní metodou stěru z ústní dutiny. Občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny sebou!
800x800_post_akce.png
Nábor do Registru dárců kostní dřeně
V ČR i po celém světě onemocní denně stovky mladých lidí i dětí zhoubnými nemocemi kostní dřeně a uzlin. Nábor do Registru dárců proběhne v budově Albertov 6, v prvním patře (nad Velkou geologickou posluchárnou) a to ve středu 23.10. mezi 9 - 16 hodinou. Výběr probíhá neinvazivní metodou stěru z ústní dutiny. Občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny sebou!
Studentská benefiční akce Dudlík 2019
Srdečně vás zveme na Dudlík, multižánrový benefiční festival. Letošní výtěžek předáme spolku Naděje pro děti úplňku, sdružující rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Můžete se těšit na koncerty, divadla, osvětové přednášky a workshopy na téma autismus. Těšíme se na vás 17. 10. 2019 v Cross Clubu a Studiu Alta v Holešovicích.
open class.png
Mezioborová diskuze o open science (nejen) na UK
Zveme všechny zájemce na mezioborovou panelovou diskuzi, která se uskuteční 22. října od 18:00 do 22:00 v rámci Týdne otevřeného přístupu 2019 v Kampusu Hybernská. Jejím cílem je ukázat, že otevřenou vědu mohou praktikovat a leckdy praktikují sami akademici bez ohledu na to, zda je nebo není nařízena shora (univerzitou, poskytovatelem financí, zákonem...), a mnohdy dokonce bez dostatečné institucionální podpory. Účastníky diskuze budou prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Eva Lehečková (FF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK).
Seminář Micobion: The long winding road to nitrogen catabolite repression in yeast
Zveme Vás na další seminář v rámci projektu Micobion: The long winding road to nitrogen catabolite repression in yeast profesora Terrance G. Coopera (University of Tennessee, Health Science Center, Memphis, USA), který se koná v úterý 22. října 2019 od 15:00 ve velkém konferenčním sálu Biocevu, Průmyslová 595, Vestec.
Prednaska_T-COOPER_oříz.jpg
Seminář Micobion: The long winding road to nitrogen catabolite repression in yeast
Zveme Vás na další seminář v rámci projektu Micobion: The long winding road to nitrogen catabolite repression in yeast profesora Terrance G. Coopera (University of Tennessee, Health Science Center, Memphis, USA), který se koná v úterý 22. října 2019 od 15:00 ve velkém konferenčním sálu Biocevu, Průmyslová 595, Vestec.
Welcome Day pro nové doktorandy
Welcome Day proběhne dvakrát, ve čtvrtek 24. října 2019 v češtině a v pátek 25. října v angličtině, pokaždé od 10.00 v Modré posluchárně (Celetná 20, Praha 1). Cílem je přivítat nové doktorandy, vysvětlit základní strukturu doktorského studia, informovat o možnostech financování vědy a také je seznámit se základy akademické integrity. Součástí bude motivační přednáška akademika a pro zájemce bude následovat komentovaná prohlídka Karolina.
1000_1000_cz.jpg
Mezioborová diskuze o open science ( nejen) na UK
Zveme všechny zájemce na mezioborovou panelovou diskuzi, která se uskuteční 22. října od 18:00 do 22:00 v rámci Týdne otevřeného přístupu 2019 v Kampusu Hybernská. Jejím cílem je ukázat, že otevřenou vědu mohou praktikovat a leckdy praktikují sami akademici bez ohledu na to, zda je nebo není nařízena shora (univerzitou, poskytovatelem financí, zákonem...), a mnohdy dokonce bez dostatečné institucionální podpory. Účastníky diskuze budou prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Eva Lehečková (FF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK).
open class na web.jpg
Mechanismus hydrolýzy zeolitu v Nature Communications
Teoretici z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (Christopher James Heard, Lukáš Grajciar a Petr Nachtigall) modelovali mechanismus hydrolýzy zeolitu CHA a pomocí ab initio molekulové dynamiky predikovali labilitu jinak pevných mřížkových vazeb Al-O a Si-O ve vodě za pokojové teploty. Teoretické předpovědi byly potvrzeny navrženými experimenty provedenými na univerzitě v St Andrews. Publikované výsledky mění ustálený pohled na chování zeolitů v mírných podmínkách - zeolity už nemůžeme považovat za statické inertní materiály.
toc.png
plavec.jpg
35. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17. listopadu v plaveckých štafetách
Srdečně zveme všechny plavce a plavkyně na 35.ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka o pohár 17 listopadu v plaveckých štafetách, který se koná, pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, Csc., České asociace univerzitního sportu a MŠMT, v pondělí 18. listopadu 2019 v plaveckém bazénu SCUK v Hostivaři. Přihlášky do 15.11.
plavec na web.jpg
Metabolická teorie biologie: začátek konce?
Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí byl i profesor David Storch z katedry ekologie, nedávno v prestižním časopise PNAS publikoval článek založený na analýzách obřích datových souborů. Studie ukazuje, že metabolismus pravděpodobně není tou nejzákladnější rovinou popisu biologických procesů.
STORCH_David.jpg
Pozvánka Česko! A jak dál_OLOMOUC jpg.jpg
Veřejná diskuze "30 let svobody! A jak dál?"
U příležitosti výročí událostí 17. listopadu 1989 připravuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Univerzitou Palackého veřejnou diskuzi na téma „30 let svobody! A jak dál?“ Přijďte nám říct svůj názor v úterý 5. listopadu 2019 od 17.30 hod. v Pevnosti poznání v Olomouci. Vstup zdarma. Těšíme se na Vás.
LOGO UK.jpg
Albertov1989_stavka_PrF_UK_Vinicna_Tachezy.jpg
Výstava Albertov 1989 v Jičíně
Již 10 let putuje českými knihovnami úspěšná výstava Knihovny geografie "Albertov 1989". Nyní bude aktuálně vystavena od 21. října do 6. prosince 2019 v Městské knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Výstava zobrazuje atmosféru oněch dramatických dní, drastický zákrok policie a milicí, reakci studentů i ostatních lidí a postupný pád komunistické moci.
albertov 89.jpg
Albertov1989_Matfyz_fakultaPraha.jpg
Nové číslo Živy je věnováno biodiverzitě
Letošní monotematické číslo Živy je věnováno biodiverzitě – tématu, které je pro mnohé skoro synonymem biologie. Biologická rozmanitost dává život obývanému prostředí, a je často i tím hlavním, co fascinuje vědeckou i laickou veřejnost. V některých systémech, třeba na Petriho misce, sice může růst pouze jeden druh bakterie, ale v naprosté většině jsou „ekosystémy“ tvořeny různě pestrou mozaikou organismů.
Ziva 5_2019 obalka_oříz.jpg
ScienceSlam na Univerzitě Karlově
ScienceSlam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to vystoupení, při němž vědci formou stand-up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Samotná prezentace trvá šest minut a není dovoleno používat audiovizuální pomůcky. Mimo to se však kreativitě meze nekladou. Nejzazším termínem pro přihlášení je aktuálně 18.11.
slam.jpg
ScienceSlam na Univerzitě Karlově
ScienceSlam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to vystoupení, při němž vědci formou stand-up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Samotná prezentace trvá šest minut a není dovoleno používat audiovizuální pomůcky. Mimo to se však kreativitě meze nekladou. Nejzazším termínem pro přihlášení je aktuálně 18.11.
RoadShow - Czech Start Up Stories
Věděli jste, že CzechInvest měsíčně vyveze do zahraničí průměrně pět českých start-upů? Naskočte s námi na cestu za úspěchem už 4. listopadu 2019 a poslechněte si několik českých start-upových příběhů od těch, kteří kdysi byli na vašem místě a o expanzi teprve přemýšleli. Zájemci jsou zváni na zahajovací akci s názvem ROADSHOW: #czech startup stories, která se uskuteční na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Malostranské náměstí 25 v pondělí 4. 11. mezi 11 - 13 hodinou. Vstup na akci je zdarma.
roadshow_oříz.jpg
RoadShow - Czech Start Up Stories
Věděli jste, že CzechInvest měsíčně vyveze do zahraničí průměrně pět českých start-upů? Naskočte s námi na cestu za úspěchem už 4. listopadu 2019 a poslechněte si několik českých start-upových příběhů od těch, kteří kdysi byli na vašem místě a o expanzi teprve přemýšleli. Zájemci jsou zváni na zahajovací akci s názvem ROADSHOW: #czech startup stories, která se uskuteční na Matematicko-fyzikální fakultě UK, Malostranské náměstí 25 v pondělí 4. 11. mezi 11 - 13 hodinou. Vstup na akci je zdarma.
Akce Přírodovědci sobě proběhla v albertovské menze
Dne 22. října proběhla v albertovské menze studentská akce Přírodovědci sobě. Již třetí ročník setkání věnované převážně fakultním studentským spolkům, se již od začátku neslo v příjemném duchu unikátního prostoru menzy, která navzdory plánovaným stavebním pracím na novém Kampusu Albertov stále stojí. Akci tradičně zahájil úvodním slovem pan děkan fakulty prof. Jiří Zima, společně s předsedou ASF Radimem Perlínem a předsedou Studenské komory Akademického senátu Jakubem Petříčkem.
PrFUK_Znak_CMYK_CERVENA.png
Akce Přírodovědci sobě proběhla v albertovské menze
Dne 22. října proběhla v albertovské menze studentská akce Přírodovědci sobě. Již třetí ročník setkání věnované převážně fakultním studentským spolkům, se již od začátku neslo v příjemném duchu unikátního prostoru menzy, která navzdory plánovaným stavebním pracím na novém Kampusu Albertov stále stojí. Akci tradičně zahájil úvodním slovem pan děkan fakulty prof. Jiří Zima, společně s předsedou ASF Radimem Perlínem a předsedou Studenské komory Akademického senátu Jakubem Petříčkem.
Profesor Barek byl oceněn Slovenskou chemickou společností
Pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., byl ceněn Slovenskou chemickou společností při Slovenské akademii věd udělením čestného členství za svoje zásluhy o rozvoj chemie a spolupráce České společnosti chemické a Slovenské chemické společnosti. Blahopřejeme!
logoanapis2.png
_WIS6940.jpg
Česko-britský workshop o nanomateriálech proběhl v Karolinu
Britské velvyslanectví v Praze a katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK zorganizovaly v Karolinu ve dnech 22. - 23. října 2019 česko-britský workshop o nanomateriálech. Workshop zahájil velvyslanec Spojeného království, jeho excelence Nick Archer.
cucam malý.jpg
Workshop k chemické db REAXYS
Informace OPV - Ediční plán Karolina na rok 2020
Návrhy na zařazení publikace do edičního plánu na rok 2020 předkládejte do 15. prosince 2019 na oddělení podpory vědy.
Dny geografie 2019
Dny geografie 2019 se na pražském Albertově uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019. V rámci letošních Dnů geografie můžete vyslechnout cestovatelské přednášky či workshopy zaměřené na migraci. Vyzkoušet si můžete práci ve specializovaných geografických informačních systémech (GIS) či navštívit nejrůznější výstavy. Dny geografie jsou vyhlašovány Českou geografickou společností.
cgs-logo.png
Šest medailí pro osobnosti UK, čtyři z nich pro naší fakultu
Stalo se dobrým pravidlem na půdě Univerzity Karlovy, že v rámci zasedání vědecké rady bývají oceňovány vědecko-pedagogické osobnosti. Stává se tak povětšinou u příležitosti dosažení významného životního jubilea. Dne 31. října převzali z naší fakulty cenu prof. Jiří Barek, prof. Tomáš Trnka, prof. Václav Hořejší a in memoriam prof. Jan Zima. Laureátům gratulujeme!
UK-1-version1-afoto.jpg
VOLBY.jpg
Volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhnou volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020-2022. Kandidaturu je možné podat do 14. listopadu 2019 do 12.00 hod.
LOGO PrF UK I.jpg
Volby do Zaměstnanecké komory AS a předvolební diskuse
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhnou volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020-2022. Seznam kandidátů s možností diskuse je otevřena na webu PřF UK. Odkaz na volební aplikaci naleznete po rozkliknutí této aktuality.
Dr. Petr Kohout získal Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce
Petr Kohout z katedry experimentální biologie rostlin se dnes večer stal jedním ze šesti vědců oceněných Cenou Neuron pro mladé nadějné vědce. Ocenění získal v oboru biologie. K takto významnému úspěchu gratulujeme!
neuron_logo1225574.jpg
STRATEGIE AV21.jpg
Přednáška "Mikrobiom a možnosti jeho ovlivnění"
Srdečně zveme všechny zájemce na soubor přednášek "Mikrobiom a možnosti jeho ovlivnění", která se v rámci projektu STRATEGIE AV21 "Potraviny pro budoucnost" koná v úterý 3.12. 2019 od 9:30 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 2.
neuron logo novy.png
Studenti opět oslaví svůj svátek na Albertově
Studenti a studentky nejen z Univerzity Karlovy sdružení pod hlavičkou Svobodný listopad si pro vás u příležitosti připomínání událostí spjatých se 17. listopadem připravili diskuse, konference a další aktivity zaměřené na proměnu společnosti v průběhu posledních 30 let. V předvečer svátku, v sobotu 16. 11., proběhne v albertovské areálu koncert populárních skupin.
Srdce_oříz.jpg
WSD_2019_letak-1 (1).png
Konference ke Světovému dni půdy
I v letošním roce se Přírodovědecká fakulta opět zapojí do Světového dne půdy, a to ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 12:20 hod. na Albertově 6, Praha 2. K účasti jsou zváni všichni studenti (Bc., Mgr., PhD.) a zaměstnanci, zabývající se půdou na různých katedrách PřF UK, dalších univerzitách a pracovištích.
PUDA.jpg
Konference ke Světovému dni půdy
I v letošním roce se Přírodovědecká fakulta opět zapojí do Světového dne půdy, a to ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 13 hod. na Albertově 6, Praha 2. K účasti jsou zváni všichni studenti (Bc., Mgr., PhD.) a zaměstnanci, zabývající se půdou na různých katedrách PřF UK, dalších univerzitách a pracovištích. Přihlášky do 22.11. 2019.
ČEJKA obrazek I.jpg
ČEJKA obrazek II.jpg
Vědci našli nový přístup k syntéze zeolitů
Vědci z katedry Fyzikální a Makromolekulární Chemie (Valeryia Kasneryk, Mariya Shamzhy, Qiudi Yue, Michal Mazur, Russell E. Morris, Jiří Čejka a Maksym Opanasenko) ve spolupráci s kolegy z Univerzity vědy a techniky v Číně a z ShanghaiTech Univerzity popsali novou strategii zeolitů při pokojové teplotě. Tento objev představuje výrazný krok směrem k inženýrství nanoporézních materiálů a ke zvýšení počtu zeolitů dostupných pro budoucí aplikace.
čejka na web.jpg
Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí
Zveme všechny zájemce na dvoudenní Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí, který proběhne 19. a 27. 11. 2019 od 9:00 do 13:00 v Malé zasedací síni, v prostorách Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1. Seminář pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Účast na semináři je zdarma.
Výstava "Joachim Barrande: To jest to, co jsem viděl" v Knihovně geologie
Knihovna geologie ve spolupráci s Ústavem geologie a paleontologie pořádá výstavu k uctění památky Joachima Barranda u příležitosti výročí 220 let od jeho narození. Výstava bude ke shlédnutí od 22. 11. do 20. 12. 2019 v prostorách knihovny.
pozvanka vystava ver 1_oříz.jpg
Akce "Zapomínáme" s osobnostmi sametové revoluce na PřF UK
Studentská komora Akademického senátu PřF UK Vás srdečně zve na neformální setkání studentských osobností aktivních během sametové revoluce s dnešními studenty. Těšíme se na vás 16. listopadu od 18:00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6.
Zapomínáme 2019 1105.jpg
Akce "Zapomínáme" s osobnostmi sametové revoluce na PřF UK
Studentská komora Akademického senátu PřF UK Vás srdečně zve na neformální setkání studentských osobností aktivních během sametové revoluce s dnešními studenty. Těšíme se na vás 16. listopadu od 18:00 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6

Akce dokumentů