E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2019

Plnou parou vpřed! Aliance 4EU+ vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity
Aliance 4EU+ patří mezi konsorcia vybraná pro financování v první pilotní výzvě k předkládání návrhů projektu Evropské univerzity, která byla vyhlášena v roce 2019 v rámci programu Erasmus+. Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu vybralo z 54 návrhů předložených v reakci na výzvu celkem sedmnáct evropských univerzitních aliancí, které získají finanční prostředky na své projekty, jejichž cílem je vytvořit „evropské univerzity“ budoucnosti.
logo 4EU.jpg
Sharon Finch: Workshop
Ve dnech 18. a 19. 6. 2019 navštívila CPPT paní Sharon Finch, zakladatelka a ředitelka konzultační společnosti Medius Associates Ltd, která má víc než 35 let zkušeností v oblasti rozvoje obchodu a licencování a často se zaměřuje na přenos nápadů a vynálezů z akademického prostředí do praktického obchodního využití.
220px-Charles-University-symbol-4.png
ondřej vesely.jpg
vitezove crytur.JPG
6. ročník Ceny Crytur zná své vítěze
Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti materiálových věd je určena studentkám a studentům v posledních ročnících studia českých a slovenských vysokých škol. Práce vznikly na 7 vysokých školách a témata letos byla spíše fyzikálně-chemicky zaměřena. Na stupních vítězů se umístil i Ondřej Veselý z naší fakulty.
crytur logo.jpg
Informační den k H2020 – zemědělství, životní prostředí, suroviny
Akce proběhne 10. 9. 2019 na České zemědělské univerzitě a představí témata, která mají být programem Horizont 2020 financována v roce 2020 (některá jsou zajímavá pro biology ale například i pro geografy nebo geology). Mezi prezentujícími bude například zástupce Evropské komise, úspěšní řešitelé nebo zkušení projektoví manažeři z Belgie a Velké Británie.
European Research Council (ERC): Výzvy 2020
ERC zveřejnila informace o výzvách plánovaných na rok 2020, s uzávěrkami na podzim 2019 a v roce 2020. Podporovány jsou inovativní projekty rozšiřující hranice daného oboru, projekty nejsou nijak tematicky omezeny.
Polymerní chemik David Šorm získal druhé místo v Ceně Contipro 2019
Biotechnologická firma Contipro se sídlem v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku vypsala první ročník soutěže Cena Contipro pro nejlepší diplomové práce. V kategorii “Polymery” získal druhé místo Mgr. David Šorm z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Gratulujeme!
contiproII..png
Pozvánka na přednášku Davida A. Hanny
Pozvánka na přednášku katedry biochemie v úterý 23. července 2019 od 12.00 v CH2 “Characterization and Use of Genetically Encoded Fluorescent Heme Sensors to Interrogate Heme Trafficking, Dynamics, and Signaling”, kterou přednese David A. Hanna (School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology, USA)
ERC Starting Grants 2020: výzva a interní pokyny
ERC vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Starting Grants pro rok 2020. Podporovány jsou inovativní projekty rozšiřující hranice daného oboru, projekty nejsou nijak tematicky omezeny.
Přednáška buněčné bioložky Karen Schindler z Rutgers University
Přednáška s názvem "Understanding how the Aurora kinases regulate chromosome segregation in the female germline" proběhne 23.8. v 10:30 v posluchárně Fotochemie v budově Viničná 7. Všichni zájemci jsou srdečné vítáni!
karen.jpg
Pokračování doby stříbrné pro mladé české biology
30. ročník Mezinárodní biologické olympiády se konal v maďarském Szegedu. Výprava České republiky dosáhla skvělého výsledku, kdy tři soutěžící získali stříbrné medaile a jeden medaili bronzovou. Nejlepší členka týmu Anna Hýsková dokonce skončila kousek pod zlatou medailí. Stabilním ziskem medailí pro všechny členy týmu se Česká republika řadí mezi nejlepší evropské země, letos dokonce porazila mladé Němce a vyrovnala výsledek Ruska.
IBO.png
Nabídka vyřazené literatury z knihovny geologie
Genom a určení pohlaví varanů
Odborníci z Přírodovědecké fakulty UK a ZOO Praha byli členy mezinárodního týmu, který publikoval přečtení a analýzu genomu největšího ještěra světa, varana komodského. Článek právě vyšel v časopise Nature Ecology & Evolution.
varan na web.jpg
Rektor Univerzity Karlovy u pramenů Amazonky
Rektor Univerzity Karlovy, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., doprovázený profesorem naší fakulty, Bohumírem Janským, je v těchto dnech na pracovní cestě v Peru. Během ní podepíše memoranda o spolupráci s předními peruánskými univerzitami, Pontificia Universidad Católica, Universidad Mayor de San Marcos a Universidad de Lima.
rektor2.jpg
Oznámení stavebních prací - omezení vstupu Albertov 6
Z důvodu zahájení stavebních prací na zadní přízemní chodbě bude od pondělí 12.8. omezen průchod v celé trase chodby. Předpokládané ukončení prací je plánováno na 25.8.
Varanus komodoensis Rinja 2012.jpg
hraboš.jpg
Stanovisko České společnosti pro ekologii k rozhodnutí povolit plošné trávení hrabošů
Česká společnost pro ekologii, prostřednictvím svého předsedy profesora Davida Storcha z PřF UK, vyjadřila zásadní znepokojení nad rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského povolit plošné hubení hrabošů s využitím jedu Stutox II na bázi fosfidu zinečnatého. Toto nečekaně rychlé, v řádu dní přijaté rozhodnutí je v přímém rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí a nebylo konzultováno s odborníky v ekologických vědách, ani s lidmi činnými v ochraně životního prostředí.
stutox II.jpg
Stav krajiny a způsob jejího obhospodařování mají jasné souvislosti se změnou klimatu
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy upozornilo na zveřejnění nové zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, zaměřené na půdu, krajinu a zemědělství. Zpráva potvrzuje velmi nepříznivé trendy vývoje klimatu naší planety v důsledku lidských aktivit a poprvé zdůrazňuje jasné souvislosti mezi změnou klimatu, stavem krajiny a způsobem, jak je obhospodařována.
logo UK na web.jpg
geografická olympiáda.jpg
geografická olympiáda II.jpg
Bronzové medaile z geografické olympiády v Hongkongu
Na 16. Mezinárodní geografické olympiádě v Hongkongu, za účasti 43 národních týmů, získali dvě bronzové medaile v individuální soutěži i naši reprezentanti Daniel Justiz a Vojtěch Nováček. České barvy hájil také Lukáš Pulec a Martin Procházka.
logo geografická o.jpg
clanek web.jpg
Jak se měnilo zalednění severní polokoule v průběhu glaciálů?
Výzkumný tým s účastí PřF UK, soustředěný okolo Univerzity of Cambridge, publikoval v časopisu Nature Communications článek a dataset mapující rozsah ledovcových štítů během čtvrtohorních glaciálů (dob ledových). Shromážděné znalosti o rozsahu zalednění jsou cenné pro výzkum šíření rostlinných a živočišných druhů, paleoklimatu, dlouhodobého utváření krajiny středních a vysokých zeměpisných šířek, a vývoje hladiny světového oceánu.
margiold 2.png
Podzimní školení k systému Moodle
pozvánka k podzimnímu školení k systému Moodle
Uvolněná místa na kurzu "Praktická rétorika a prezentace"
pozvánka na kurz Praktická rétorika
IOM logo II.png
IOM OBRAZEK.png
Letní škola migračních studií 2019
V době od 26. srpna do 1. září 2019 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy již jedenáctý ročník IOM Letní školy migračních studií. Potřetí v řadě na něm úzce spolupracuje i katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
IOM logo.jpg
1-Streblomastix strix (1).jpg
Vědci poodhalili metabolickou kapacitu prvoka ze střeva termitů a jeho přidružených bakterií
Vědcům z katedry parazitologie (Sebastian Treitli a Vladimír Hampl) se ve spolupráci s kolegy z University of British Columbia podařilo osekvenovat genom jedné izolované buňky prvoka Streblomastix strix, jejíž povrch obývala populace nejméně osm různých blízce příbuzných druhů či kmenů bakterií ze skupiny Bacteroidetes. Na základě získaných dat zrekonstruovali metabolismus v tomto komplexním symbiotickém systému. Publikaci zveřejnil odborný časopis PNAS.
2-TEM-Streblomastix_4 (5).jpg
3-FISH-merged_1pnas (2).tif
BUNKA WEB.jpg
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může pro zkoumání významu znásobování genetické informace (polyploidizace) u rostlin počítat botanik Filip Kolář. Výsledky jeho práce napomohou pochopení mechanismů evoluce rostlin, využití mohou najít i ve šlechtitelství.
erc logo.jpg
start byty 2019.pdf
Startovací byty pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK - známe termíny pro podání žádosti
Komise pro přidělování startovacích bytů stanovila dva termíny podání žádosti o ně, a to ve dvou etapách: do 18.10. 2019 a do 15.11. 2019.
Přídovědecká fakulta pro Teribear
Letos již počtvrté podpoří Přírodovědecká fakulta charitativní akci TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem, určenou všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Po deset dní non-stop tak můžete udělat dobrý skutek, a to i opakovaně. Přijďte kdykoli od 5. do 14. září na pražský Vítkov a rozšiřte náš tým "Rolling scientists".
teribear.jpg
Přídovědecká fakulta pro Teribear
Letos již počtvrté podpoří Přírodovědecká fakulta charitativní akci TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem, určenou všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Po deset dní non-stop tak můžete udělat dobrý skutek, a to i opakovaně. Přijďte kdykoli od 5. do 14. září na pražský Vítkov a rozšiřte náš tým "Rolling scientists".
olympiáda geografie I.JPG
olympiáda geografie .JPG
olympiáda geografie II.JPG
Úspěch českého týmu v Mezinárodní olympiádě věd o Zemi
Ve dnech od 26. 8. do 3. 9. 2019 se v jihokorejském Daegu uskutečnila třináctá Mezinárodní olympiáda věd o Zemi (IESO – International Earth Science Olympiad), na kterou se vypravil i český tým. Jedním z jeho doprovodu byla i Mgr. Lenka Pavelková, M.Sc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Český tým získal celkem sedm medailí a zařadil se tak mezi ty nejúspěšnější týmy na olympiádě.
logo olympiada.jpg
Noc vědců na Přírodovědecké fakultě UK
Rok od roku populárnější celoevropská akce Noc vědců proběhne letos v pátek 27. září 2019 pod heslem "Šetrně k přírodě". Naše fakulta se již podruhé spojí s kolegy z Matfyzu. Budova Hlavova 8, v níž letošní ročník proběhne, se otevírá v 17.00. Těšit se můžete nejen na interaktivní chemickou tabulku, ale i na odborné přednášky a program vhodný pro děti.
Noc_vedcu_2019_FB_banner_1.jpg
nesmerak.JPG
bryle.JPG
mikroskopy.JPG
vystava.JPG
Další ročník stáží pro středoškoláky "Začni (si) s Přírodovědou"
S (P)přírodovědou si od následujícího semestru může začít každý, kdo to s ní myslí opravdu vážně. Pokud jsi studentem vyšších ročníků střední školy, naši vědci Tě rádi uvítají ve svých laboratořích. Více se dozvíš po rozkliknutí této aktuality. A pozor - přihlášky je třeba podat již do 15. září.
ZACNI SI S PRIRODOVEDOU_oříz.jpg
MSI ZS 2019_leták.jpg
Kurs Management of Science and Innovation (MSI)
Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi? Přihlaste se na praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK. Hlásit se můžete od 16. 9. 2019 v SISu.
Seminář pro školitele doktorandů 15. 10. 2019 a 21. 10. 2019
Vernisáž výstavy Václav IV. - král na rozhraní věků
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Václav IV. – Král na rozhraní věků, která se koná 18. září 2019 od 17 hod u příležitosti 600. výročí úmrtí toho významného panovníka. Výstava zpřítomní atmosféru doby přelomu 14. a 15. století v českých zemích a bude pro veřejnost otevřena do 19.listopadu 2019. Vstup na výstavu je zdarma.
Lek-letak-2019_final 2 (1)-1.jpg
Lek-letak-2019_final 2 (1)-2.jpg
Série seminářů - Lék: výzkum-farmaceutický průmysl - terapie - úhrada
Zajímá vás, jak vzniká nový lék? Chcete vědět, jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků? Pak navštivte sérii seminářů, které budou probíhat každé úterý od 8.10. 2019 od 14:30 do 15.30 v Ústavu vědeckých informací.
orientační týden.jpg
Orientační týden pro studenty prvních ročníků
Během Orientačního týdne, od 16. do 20. září 2019, získáte mnoho praktických informací ke studiu na UK. V rámci plánovaných přednášek například zjistíte, jak účinně využívat univerzitní knihovny a informační zdroje. Mluvit se bude o financích i možnostech studia v zahraničí. Přednášející vás provedou všemi nástrahami univerzitního informačního systému SIS. Stranou zájmu nezůstane ani studentská zájmová činnost a studentské spolky.
logo web.jpg
shutterstock_1402375832.jpg
Mentoringový program pro studenty
Stále ještě studujete, ale chcete si vyzkoušet doposud nabyté dovednosti také v praxi? Pak právě Vám nabízíme možnost nahlédnout do prostředí firem či jiných mimofakultních pracovišť a získat tak, již během studia, cennou zkušenost v reálných situacích pracovního života. Vše pod dohledem zkušených mentorů působících ve Vašem oboru. Registrace do našeho mentoringového programu trvá do poloviny října 2019. Více podrobností v aktualitě.
Podzimní cyklus přednášek zaměřených na e-learning
Přednášky jsou určeny všem akademikům a zaměstnancům UK. V rámci série tří přednášek se můžete dozvědět, jak zatraktivnit elektronický kurz, jak obohatit výuku využitím wikisystémů a nebo se zaměřit na specifika příslušníků soudobé tzv. síťové generace a na jejich nároky na využití technologií ve vzdělávání. Na každou z přednášek je potřeba se zaregistrovat samostatně.
Pozvánka CESKO 1.10.2019 jpg.jpg
Česko - A jak dál? Veřejná diskuse k vzdělávání v ČR
V jakém stavu je české školství? Jaké novinky přináší do výuky 21. století? Proč ve školách chybí učitelé? Jak zlepšit vzdělávání pro úspěch ČR? Přijďte nám říct svůj názor. Těšíme se na vás. Akce proběhne v úterý 1. října 2019 v 17:30, vstup je zdarma.
LOGO UK.jpg
Česko - A jak dál? Veřejná diskuse k vzdělávání v ČR
V jakém stavu je české školství? Jaké novinky přináší do výuky 21. století? Proč ve školách chybí učitelé? Jak zlepšit vzdělávání pro úspěch ČR? Přijďte nám říct svůj názor. Těšíme se na vás.Vstup na diskusi je zdarma.
SEISMIC 2 jpg.jpg
Cena Seismik - soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci
Společnost Seismic s.r.o. vyhlašuje soutěž o nejlepší závěrečnou práci v oboru teoretická a užitá geofyzika/seismika. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia, kteří obhájili či obhájí závěrečnou práci v akademickém roce 2018-2019. Přihlášky zasílejte do 14. října 2019.
seismic na web.jpg
Cena Seismik - soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci
Společnost Seismic s.r.o. vyhlašuje soutěž o nejlepší závěrečnou práci v oboru teoretická a užitá geofyzika/seismika. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia, kteří obhájili či obhájí závěrečnou práci v akademickém roce 2018-2019. Přihlášky zasílejte do 14. října 2019.
Konference „Modern Analytical Chemistry“ na naší fakultě
Ve dnech 19. a 20. září (tedy tento čtvrtek a pátek) pořádá katedra analytické chemie již 15. ročník mezinárodní studentské konference „Modern Analytical Chemistry“, které se zúčastní 58 doktorandů oboru analytická chemie ze šesti zemí (Německo, Polsko, Rusko, Bělorusko, Srbsko a ČR). Za organizaci prestižní konference děkujeme!
PR-iF_znak.jpg
shutterstock_1402375832.jpg
Noc vědců na Přírodovědecké fakultě UK
Rok od roku populárnější celoevropská akce Noc vědců proběhne letos v pátek 27. září 2019 pod heslem "Šetrně k přírodě". Naše fakulta se již podruhé spojí s kolegy z Matfyzu. Budova Hlavova 8, v níž letošní ročník proběhne, se otevírá v 17.00. Těšit se můžete nejen na interaktivní chemickou tabulku, ale i na odborné přednášky a program vhodný pro děti.
Seminář a křest: Listy o biologii
Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a nakladatelství Malvern srdečně zvou na seminář o knize obsahující korespondenci a eseje dvou významných vědců-filosofů minulé generace, Ladislava Kováče a Zdeňka Neubauera. Seminář se koná dne 11. října 2019 ve 14h, Viničná 7, posluchárna B2. Účast přislíbil prof. Kováč a další osobnosti akademického života.
neubauer_oříz.jpg
Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí
Účastníci se dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Je zaměřen na mírně pokročilé uživatele, kteří doposud nevyužívali sociální sítě jako komunikační médium s širší veřejností.Seminář proběhne 15. a 16.10. 2019 v Malé zasedací síni v Karolinu, Ovocný trh 5, Praha 1. Účast na semináři je zdarma.
Možnost získat světový SAS certifikát v demografii
Od akademického roku 2019/20 se katedra demografie a geodemografie zařadila na seznam pracovišť v rámci tzv. SAS Joint Certificate Program a získala tak oprávnění vydávat celosvětově uznávané a velmi prestižně vnímané SAS Joint Certificate deklarující pokročilou znalost programování a využívání software SAS s konkrétním zaměřením. Zájemci o získání certifikátu z řad studentů i nedemografických oborů se mohou obracet na dr. Kláru Hulíkovou.
sas logo.png
Možnost získat světový SAS certifikát v demografii
Od akademického roku 2019/20 se katedra demografie a geodemografie zařadila na seznam pracovišť v rámci tzv. SAS Joint Certificate Program a získala tak oprávnění vydávat celosvětově uznávané a velmi prestižně vnímané SAS Joint Certificate deklarující pokročilou znalost programování a využívání software SAS s konkrétním zaměřením. Zájemci o získání certifikátu z řad studentů i nedemografických oborů se mohou obracet na dr. Kláru Hulíkovou.
Chemické úterky pro zimní semestr
Cyklus přednášek pro chemické nadšence "Chemické úterky" poběží i tento semestr. Přednášky, které jsou určeny všem zájemcům o chemickou problematiku, začínají vždy v úterý v 17.15 v posluchárně Ch2 v budově Hlavova 8.

Akce dokumentů