E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2019

Pražská muzejní noc 2019
Druhá červnová sobota bude po šestnácté patřit muzeím a galeriím a již tradičně nebude chybět ani Přírodovědecká fakulta UK. Akce se koná 8. června a otevřeme pro vás naše muzea, sbírky, knihovny i zahrady. Vstup do všech objektů je zdarma.
logo muzejní noc.jpg
Věda a osobní život - jak to skloubit?
Přednáška a diskuse pro začínající vědkyně a vědce. Proběhne 3. června 2019 v 16:00 v zelené posluchárně v Celetné 20, 110 00 Praha 1. Na akci je třeba rezervace.
MICOBION_OMICS_Course_Pavel Stopka_V07.jpg
Workshop v BIOCEVu: poslední volná místa
Workshop s názvem "WORKSHOP ON OMICS DATA INTEGRATION & ADVANCED COURSE ON METAGENOMICS AND OMICS DATA INTEGRATION" proběhne ve dnech 3. - 5. 6. 2019 v areálu BIOCEV a je organizován v rámci projektu MICOBION. Vstup na přednášky (3.6.) je volný pro všechny, zatímco specializovaný metagenomický kurz (4.-5.6.) je určen pro registrované účastníky z PřF UK. Link na registraci po rozkliknutí aktuality.
block2.jpeg
KARTOGRAFIE NA DS.jpg
kartografie.jpg
česko logo.jpg
ČESKO LOGO I.jpg
Veřejná diskuse: Česko! A jak dál?
Jaký je aktuální stav sucha v ČR? Jaké škody sucho způsobuje? Co je potřeba proti suchu dělat? Veřejná diskuze se koná v úterý 4. 6. 2019 v 17.30 v Jihlavě za účasti rektora UK prof. Tomáše Zimy, ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, prof. Bohumíra Janského z PřF UK, gen. ředitele Povodí Vltavy RNDr. Petra Kubaly a dalších. Vstup volný.
LOGO.jpg
2019_05_plakat_cena_contipro_view_v2.png
Cena Contipro pro nejlepší diplomovou práci
Jedná se o první ročník soutěže, do které se mohou hlásit všichni studenti, jejichž diplomová práce souvisí s jednou z daných kategorií. Finálové kolo se koná 25.6.2019 v sídle společnosti v Dolní Dobrouči, uzávěrka přihlášek je 31.5.2019. Vítězové prvních třech míst v rámci všech kategorií získají finanční odměnu.
Průzkum zájmu pro přípravu o nový projekt GAMA TA ČR za UK
TA ČR vypsala soutěž na nový celouniverzitní projekt GAMA, ze kterého bude možné následně čerpat na dílčí projekty v rámci interních soutěží na UK. K podání žádosti potřebují kolegové z CPPT UK zjistit alespoň velmi předběžný zájem (nezavazující) na univerzitě. Když projekt univerzita získá, zahájení realizace dílčích projektů odhadují na jaro, léto 2020, podmínky by měly být totožné jako ve stávajícím projektu GAMA (viz zde). Připomínáme, že finance z programu GAMA neslouží pro základní výzkum.
NEROVNOVÁHA JPG.jpg
Seminář Věk nerovnováhy
Zveme všechny příznivce vědy, výzkumu a inovací na seminář na téma Věk nerovnováhy, který proběhne v pondělí 17.června 2019 od 14 hod v Impact Hub v Praze. Na semináři budou mj. prezentovány knihy Václava Cílka Věk nerovnováhy a Žulové krajiny středních Čech.
prof.PhDr.Ing.Jan Royt, Ph.D..jpg
PhDr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky.jpg
NKCR_Foto_E.Hodikova_NKP_7069u.jpg
NKCR_Foto_E.Hodikova_NKP_7079u.jpg
NKCR_Foto_E.Hodikova_NKP_7086u.jpg
NKCR_Foto_E.Hodikova_NKP_7087u.jpg
NKCR_Foto_E.Hodikova_NKP_7048u.jpg
Výstava Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou byla zahájena
V úterý v podvečer se konala, za účasti prorektora pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy prof. Jana Royta, slavnostní vernisáž výstavy Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou, na níž spolupracovala Mapová sbírka PřF UK s Národní knihovnou ČR. Výstava přibližuje život a dílo F.J.J. Kreibicha, nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století a bude ke zhlédnutí v Galerii Klementinum v Praze do 4.7.2019.
logo na web.jpg
ERC Advanced Grants 2019: výzva a interní pokyny
ERC Advanced grants jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor. Uzávěrka je 29. 8. 2019. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do aktuální výzvy, aby do konce června kontaktovali Oddělení projektového řízení.
Den fascinace rostlinami zdárně proběhl v Botanické zahradě
Letošní ročník mezinárodní akce Den fascinace rostlinami proběhl i na Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně v Botanické zahradě a na pracovištích katedry experimentální biologie rostlin. I díky příjemnému počasí potěšila akce okolo 450 návštěvníků. Za spolupráci děkujeme všem zúčastněným!
den fascinace malý.jpg
Křest knihy o Banátu "Přenesená krajina"
Území jižního Rumunska, kde tvoří hranici se Srbskem veletok Dunaj, se dostalo do povědomí veřejnosti pod označením Banát. Jeho osídlení proběhlo v 19. století z velká části z českých zemí a dodnes tvoří unikátní prostor jako po etnologické, tak po biologické stránce. Křest knihy o Banátu, jejímž editorem byl znalec Banátu prof. Pavel Kovář z katedry botaniky, proběhne v Literární kavárně Academia v úterý 18. června v 17.00. Všichni zájemci jsou vítáni.
Pozvánka na křest_oříz.jpg
NA WEB VYSTAVA TABULKA CHEMIE.jpg
Výstava: Historie periodické tabulky - od chaosu k systému
Výstavu pořádá Přírodovědecká fakulta UK, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie a je otevřena denně do 31. října 2019 v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8. Vstup volný.
lobo.jpg
Grafika_schema_vrtu.jpg
Výzkumná infrastruktura RINGEN byla slavnostně otevřena
Za účasti čelných představitelů naší fakulty, představitelů ústavů AV ČR a dalších dvou našich univerzit, Ústeckého kraje a města Litoměřice byla v úterý 4.6. 2019 slavnostně otevřena výzkumná infrastruktura RINGEN. Projekt je koncipován jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit a v r. 2015 byl zapsán do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur.
ringen - oříz.jpg
ENVI jpg.jpg
1.ročník Celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí
Soutěž Czech Envi Thesis, kterou pořádá, pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a ve spolupráci s EIIP, Univerzita J.E.Purkyně, se soustředí na kvalifikační práce s environmentální tématikou, s akcentem na společenskovědní perspektivu zkoumání. Autor(ka) nejlepší práce získá finanční odměnu. Uzávěrka přihlášek je do 30.9.2019.
IMG_1670.JPG
IMG_1673.JPG
IMG_1674.JPG
IMG_1680.JPG
03.jpg
07.png
0505.jpg
0501.jpg
08.jpg
LIPKA jpg.jpg
Soutěž diplomových prací se vztahem k ŽP a ekologii v Jihomoravském kraji
Pokud jste letos na jaře úspěšně obhájili nebo se naopak chystáte k obhajobě, neváhejte a přihlaste svoji práci do soutěže. Uzávěrka přihlášek je 30.6.2019.Tři nejlepší diplomové a tři nejlepší bakalářské práce získají finanční odměnu.
Sdílená profesura ÚOCHB a PřF UK
Dva významné akademické subjekty na poli přírodních věd v České republice – Přírodovědecká fakulta UK a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR se dohodly na vytvoření společné profesorské pozice v oboru vývoje a testování nových léčiv. ÚOCHB bude novou pozici finančně podporovat v řádu milionů korun, což umožní přilákat do Česka špičkového zahraničního vědce a dovolí mu založit si zde vlastní skupinu, která se bude soustředit na vyhledávání a výzkum nových antiparazitik.
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ I.jpg
Vychází poslední 5. číslo 28. ročníku Geografických rozhledů
Číslo otevírá unikátní vhled do ekologických a environmentálních problémů v Indonésii. Odborníci, kteří ve čtvrté nejlidnatější zemi světa působí, primatolog a ekolog Stanislav Lhota a mořská bioložka Hana Svobodová společně s fotografem a hydrobiologem Petrem Janem Juračkou vysvětlují aktuální situaci i hrozby, které plynou ze zakládání plantáží palmy olejné, přibližují, co se děje v moři omývajícím tisíce indonéských ostrovů.
GR 28(5)_propagace_oříz.jpg
Alternativní přístup k Pubmed
PAVLINKE.jpg
Kniha prof. Petra Pavlínka byla oceněna
Monografie prof. Petra Pavlínka Dependent Growth: Foreign Investment and the Development of the Automotive Industry in East-Central Europe (Springer International Publishing, 2017) uspěla v letošním ročníku Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK a získala finanční ocenění jako jedna ze dvou publikací z Přírodovědecké fakulty UK.
pavlínek logo.jpg
VSECHNY S PANEM DEKANEM.jpg
HROMADNE FOTO.jpg
ŠKVOROVA TEREZA A DEKAN.jpg
Sportovní stipendia za rok 2018 byla udělena
Sportovní stipendia uděluje děkan PřF UK na doporučení Katedry tělesné výchovy sportovcům, kteří v předchozím roce dosáhli úspěchů v akademickém, případně vrcholovém, sportu.
FAKUTLNÍ ZNAK ČERVENÝ I.jpg
bizkova.jpg
Akce pro začínající vědkyně - Ženy v politice a ve vědě: Jak se ne/daří překonávat překážky
Srdečně zveme všechny zájemkyně na brunch s poradkyní předsedy vlády pro vědu Rut Bízkovou, který se koná 18. června 2019 od 9.00 do 12.00 ve Vile Lanna v Praze. Jaké překážky se jí a ženám v inovacích, vědě a rozhodovacích pozicích daří či nedaří překonávat? Jak se pracuje a řídí v převážně mužských kolektivech? Proč v Radě pro výzkum, vývoj a inovace není žádná žena? Jak se Rut Bízkové prosazovalo téma genderové rovnosti v TAČRu a jaká bude chystaná Národní politika výzkumu, vývoje a inovací? To všechno a mnohem víc v diskuzi na našem brunchi. Přijďte, budete vítány.
Naším cílem má být zvýšení životní úrovně
Zahraniční investice do Česka přinesly chybějící kapitál a do velkých podniků i nové technologie, na druhou stranu zatlačily menší české firmy do nevýhodných pozic, do jakési nízkonákladové ekonomiky. Tak to podle geografa prof. Petra Pavlínka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje funguje i v automobilovém průmyslu. Důsledkem je odliv vytvořené hodnoty, což může zpomalovat další rozvoj celé ekonomiky. Více se dočtete v rozhovoru pro časopis Ekonom.
Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různýchoblastí tvorby a ochrany životního prostředí.
Workshop: Jak spolupracovat s firmami? od Sharon Finch
Workshop je určen zejména vědeckým pracovníkům, Ph.D. studentům a končícím magisterským studentům v oblastech life-science (biologie, chemie), farmakologie a lékařský výzkum. Proběhne 19.6.2019 od 9 do 17 hodin v knihovně chemické sekce. Prosím registrujte se na e-mailu uis@ruk.cuni.cz. Workshop bude v angličtině. Účast je pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy zdarma.
SF-186x250.jpg
sharon.jpg
Artboard 1@0.5x_oříz.png
Experientia Day
Přijďte s námi oslavit Experientia Day. Jeho součástí bude odtajnění letošních stipendistů, setkání alumni nebo přednáška skvělého mladého vědce Tomáše Slaniny. Akce se koná 17.6. od 12.00 na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v přednáškové místnosti A2.01.
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka
Připomínáme otevřenou výzvu k předkládání projektů výzkumných postdoktorských stáží spojených s mezinárodní mobilitou: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Tyto granty jsou zajímavou příležitostí pro (budoucí) postdoky, ale také pro vedoucí výzkumných skupin, kteří si chtějí přivést výzkumníka ze zahraničí. Uzávěrka je 11. 9. 2019.
ORIENTAČNÍ TÝDEN.png
Orientační týden pro studenty prvních ročníků
Orientační týden 2019 proběhne od 16. do 20. září v Praze. Během tohoto týdne získají čerství studenti mnoho praktických informací ke studiu na UK. Zjistí, jak účinně využívat univerzitní knihovny a informační zdroje, mluvit se bude o financích i možnostech studia v zahraničí, přednášející provedou všemi nástrahami univerzitního informačního systému SIS a stranou zájmu nezůstane ani studentská zájmová činnost a studentské spolky.
orientační týden logo.jpg
img131.png
pavlinek.png
Elektronické hodnocení výuky
Již druhým rokem probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz – tentokrát v období 13. 5. 2019 – 30. 9. 2019. Vaše zpětná vazba je důležitá!
WEB UK LS 18-19.jpg
Elektronické hodnocení výuky
Již druhým rokem probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz – tentokrát v období 13. 5. 2019 – 30. 9. 2019. Vaše zpětná vazba je důležitá!
Bednarova.jpeg.jpg
BEDNAROVA.jpeg
NAVRATIL.jpg
dvorakovi.jpg
Stipendia Nadace Experientia udělena studentům chemie
Mladá vědkyně Eva Bednářová a její kolega Rafael Navrátil, oba z Přírodovědecké fakulty UK, se stávají letošními stipendisty Nadace Experientia. Rozšíří tak řadu celkem již 13 excelentních mladých vědců a vědkyň do 35 let z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště.
logo experientia.jpg
Konference Universeum proběhne i na naší fakultě
Sdružení Universeum vzniklo v roce 2000 a jeho cílem je sdružení univerzitních muzeí a sbírek a jejich vzájemná meziuniverzitní kooperace. Podstatná část letošní oborové konference se odehraje na naší fakultě v pátek 21. 6.
Program-titulka_oříz.jpg
Minisymposium Dynamická kovalentní chemie: Hranice a perspektivy
Srdečně Vás zveme na minisymposium Dynamická kovalentní chemie: Hranice a perspektivy, které se koná ve čtvrtek 27. června 2019 v Brdičkově posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze.
karolinum I.jpg
Žebříček QS World University Rankings: Univerzita Karlova mezi třemi sty nejlepšími školami
Univerzita Karlova vylepšila své umístění mezi nejlepšími světovými univerzitami v žebříčku QS World University Rankings. Letos se nachází na 291. místě, v meziročním srovnání si tak polepšila o téměř tři desítky míst, a to zejména díky zlepšené reputaci jak mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, tak i mezi zaměstnavateli absolventů.
LOGO UK.png
RV1_1965.jpg
Čtrnáct profesorských dekretů pro Univerzitu Karlovu, jeden z nich pro katedru zoologie
Velká aula Karolina se ve čtvrtek 20.6. stala svědkem slavnostního jmenování vysokoškolských profesorů. Nejvyšší vědecko-pedagogické ocenění převzalo celkem 63 profesorů a profesorek, 14 z nich navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Nově jmenovaným profesorem za naši fakultu se stal prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. z katedry zoologie. Gratulujeme!
220px-Charles-University-symbol-4.png
Společný workshop: Creative Cities - Knowledge of Nature and Networks of Science
Katedra filosofie a dějin přírodních věd v tomto akademickém roce završuje partnerskou spolupráci s Oxford Centre for the History of Science, Medicine and Technology uspořádáním první společné doktorandské konference. Spolupráce se zaměřuje na historické interakce mezi oběma univerzitními centry a bude pokračovat také dalšími studentskými workshopy v Praze a Oxfordu.
oxford logo.png
Prázdninový režim pokladny
O letních prázdninách je zkrácená otevírací doba pokladny:
OBRAZEK 4EU.jpg

Akce dokumentů