E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZměna přihlašování do eduroamu od 1.5.2019

  1. letošní první Seminář sdružení CESNET o bezpečnosti sítí a služeb byl věnován aktuálnímu tématu Kradení hesel z eduroamu
  2. ve spolupráci s kolegy jsme publikovali v newsletteru 03/2019 potřebný návod Změna přihlašování do eduroam

V souvislosti s nedávno zveřejněnou krádeží identit v eduroamu dochází k následující změně. Pro přihlášení do eduroamu nebude od 1. 5. 2019 možné používat hlavní CAS heslo, ale samostatné heslo jenom pro eduroam. Jeho nastavení se provádí v CASu (ldap.cuni.cz) v sekci Další účty – Nastavit heslo pro eduroam. Samotné přihlášení je potom ve tvaru osobní_číslo@natur.cuni.cz + heslo pro eduroam.

Současné operační systémy umí detekovat parametry bezdrátové sítě a prvotní přihlášení do eduroam je pro uživatele jednoduché. Výše zmíněné nebezpečí však spočívá v tom, že se nenastaví kontrola autentizačního serveru, což může vést k získání hesla a následné krádeži identity. Vyzýváme proto fakultní uživatele, aby si neprodleně nastavili samostatné přihlašovací heslo do eduroamu a svá mobilní zařízení pomocí nástroje CAT a návodů viz níže.

Pro správné nastavení mobilních zařízení je nově k dispozici nástroj pro automatické nastavení „eduroam CAT“ (Configuration Assistant Tool).

Další informace a návody naleznete na wifi.natur.cuni.cz.

  1. Jak se připojit - uživatelé, kteří si nenastaví nový způsob připojení, budou na tuto skutečnost upozorněni e-mailem, po 1.5.2019 již nebude tento způsob aktivní. V případě že nebudete schopni samostatně podle návodu svá zařízení nastavit, poptejte asistenci vašich IT správců a zdatnějších kolegů. V případě nutnosti kontaktujte pověřené správce CIT a domluvte si s nimi schůzku.
  2. ve spolupráci s CSIRT týmy CESNET a ÚVT UK provádíme penetrační testy a chráníme systémy proti zranitelnostem. Toto je případ, kdy potřebujeme i vaši součinnost.

 

Děkujeme za pochopení.

Milan Richter
Michal Rezek
Václav Hůla

Publikováno: Pátek 03.05.2019 00:00

Akce dokumentů

Kategorie: