E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy. Výstava proběhne mezi 7.3. - 8.9. 2019. Vernisáž 7.3. v 17.00.

Termín:  7. 3. – 8. 9. 2019

Vernisáž: 7. 3. v 17 hodin

Místo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o, Malá výstavní síň

Pořádá: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Geografickou sekcí


Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn (1854–1952)., která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Byli držiteli dvou patentů na zvláštní rozkladné glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje, jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň) i národních výstavách (Praha, Lvov, Melbourne). Získali také kredit předepsaných učebních pomůcek c. k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny expozice představuje továrnu a pracovní podmínky, dílovedoucího a dělníky, domácí i zahraniční autory firmy, ale především glóby v různých jazykových mutacích, teluria, tiskové kameny, původní instruktážní brožurky i originální dobovou inzerci.

Firma Jan Felkl a syn si jistě zaslouží naši pozornost, neboť dodnes ve světě reprezentuje poctivou českou řemeslnou výrobu kombinovanou s vysokou odbornou úrovní učebních pomůcek.

Prezentováno bude více jak 60 glóbů vyrobených v letech 1855–1947, dále a plastické modely map, řemeslné nástroje, litografické desky a litografický lis, archivní dokumentace o produkci firmy a autentické fotografie.

Předměty na výstavu zapůjčily: Mapová sbírka PřF UK, Národní technické muzeum, Městské muzeum Chrast, Muzeum hlavního města Prahy, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, soukromí sběratelé  a další.

Výstavu budou doprovázet videoprezentace o výrobě glóbů a 3D model.


Kontaktní osoba:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy: Mgr. Marcela Šášinková

Email: sasinkova@muzeum-roztoky.cz , +420 604 231 453, 233 29 024,

www.muzeum-roztoky.cz

Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka: PhDr. et Mgr. Eva Novotná

Email: novotn48@natur.cuni.cz, +420 221 951 355 www.mapovasbirka.cz 

Publikováno: Úterý 26.02.2019 12:05

Akce dokumentů