E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova ocenila naše odborníky

Univerzita Karlova si připomíná výročí 671 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor UK, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Laureáty druhého z ocenění se stali mj. buněční biologové Jan Brábek a Daniel Rösel. Prémie Donatio Univesitatis Carolinae byla mj. udělena geografovi Bohumíru Janskému a ekologovi Davidovi Storchovi. Gratulujeme!

 

Laureáti  Ceny Miloslava Petruska, Ceny Bedřicha Hrozného a prémie Donatio Universitatis Carolinae v Karolinu. Foto: René Volfík 

 

Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za Přírodovědckou fakultu UK za rok 2018 obdrželi:

 

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. a doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. za definování nové kategorie protinádorových léčiv, tzv. migrastatik. Oceněni byli rovněž za návrh inovativní strategie léčby pevných nádorů s celosvětovým dopadem podpořený významnými experimentálními výsledky v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk.

 

Prémii Donatiio Universitatis Carolinae, jejíž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK, obdrželi za PřF UK: 

 

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., který je v současnosti asi nejznámějším českým geografem doma i v zahraničí. Byl dlouholetým prezidentem České geografické společnosti a zastává funkci prezidenta České iberoamerické společnosti. Je předním hydrologem a odborníkem na oceánografii, vodní hospodářství, problémy s vodou, řešení problémů sucha či ohrožení obyvatel přírodními rizikovými procesy.

prof. David Storch, Ph.D., který je jednou z nejvýraznějších osobností současné české ekologie s rozsáhlými zahraničními zkušenostmi a s širokým záběrem vědeckých, organizátorských, popularizačních a pedagogických aktivit. Zabývá se ekologií a ochranou přírody na globální úrovni, provádí průzkum v terénu v Evropě i subsaharské Africe.

 


Kompletní přehled oceněných za Univerzitu Karlovu: 

 

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2018 obdržely projekt studentů lékařských fakult Medicinaulici a kolektiv autorů a spolupracovníků výstavy Univerzita a republika. 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin převzali doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., (2. LF), tvůrčí tým doc. RNDr. Jana Brábka, Ph.D., a doc. RNDr. Daniela Rösela, Ph.D., (PřF) a doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc., (PedF).

Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinæ obdrželi prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., (3. LF), prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., (PřF), prof. David Storch, Ph.D., (PřF), prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., (MFF) a prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc., (FSV).

 


O programu slavnostního zasedání při příležitosti 671. výročí svého založení Univerzity karlovy naleznete v článku v časopise iForum


 

Publikováno: Pátek 05.04.2019 11:25

Akce dokumentů