E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRektor Univerzity Karlovy u pramenů Amazonky

Rektor Univerzity Karlovy, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., doprovázený profesorem naší fakulty, Bohumírem Janským, je v těchto dnech na pracovní cestě v Peru. Během ní podepíše memoranda o spolupráci s předními peruánskými univerzitami, Pontificia Universidad Católica, Universidad Mayor de San Marcos a Universidad de Lima.

 

Předpokládáme, že smlouvy o spolupráci přispějí k dalšímu zintenzivnění badatelské činnosti našich vědců v Peru. Zejména se jedná o geografické obory: výzkum dopadů změny klimatu na přírodní rizikové procesy a vodní zdroje, geografii obyvatelstva a mezinárodní migrace.

Během pracovní cesty do Peru navštívil rektor Univerzity Karlovy region Arequipa na jihu Peru, kde se v pohoří Cordillera Chila nachází hlavní pramen největšího světového veletoku Amazonky. Cesta se uskutečnila 20 let po druhé výzkumné expedici Přírodovědecké fakulty UK „Hatun Mayu 99“, kdy výzkumný tým pod vedením Prof. Bohumíra Janského z katedry fyzické geografie a geoekologie poprvé změřil délku nejdelšího pramenného toku Amazonky.

 

U klimatické stanice PřF UK zleva RNDr. Jan Kocum, prof. Bohumír Janský, rektor UK prof. Tomáš Zima a velvyslanec ČR v Peru J.E. Pavel Bechný. 

 

Výprava vedla z města Arequipa do nejhlubšího peruánského kaňonu Colca, kde se nachází nejstarší systém zavlažovaných terasových polí „andinas“, založený již ve 12. století. Po dvoudenní aklimatizaci v kaňonu Colca zamířila skupina dne 2. srpna nejprve ke klimatické stanici Přírodovědecké fakulty, která je instalována v nadmořské výšce 5 280 m a od listopadu 2016 přenáší naměřená data přes stacionární družici do Prahy. Zde byl proveden běžný servis stanice a poté se skupina vydala k hlavnímu pramenu řeky Carhuasanty, která je nejdelším a nejvodnějším pramenným tokem Amazonky. Kromě návštěvy pramene byla provedena hydrologická měření v údolí řeky a na Laguně Bohemia, z níž vytéká druhý pramen Amazonky.


Pana rektora doprovázeli: velvyslanec České republiky v Peru, J. E. Pavel Bechný, prof. Bohumír Janský, doc. Eva Janská z PřF UK a RNDr. Jan Kocum, nedávný pracovník PřF UK, nyní odborný asistent na Technické univerzitě v Liberci.


 

Publikováno: Středa 07.08.2019 21:20

Akce dokumentů