E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříspěvek naší fakulty k zachycení stavu světové biodiverzity

Poznání druhové rozmanitosti živé přírody, tedy biodiverzity, je důležité zejména v situaci, kdy díky činnosti člověka mizí ze světa nejen velké množství jedinců, ale i jednotlivé druhy či celé skupiny. Jen Přírodovědecká fakulta UK přispěla k poznání současných i vyhynulých taxonů za roky 2016 - 2017 počtem 208! Tento počet zahrnuje druhy různých taxonomických skupin všech kontinentů a životních prostředí.


 

Mapka míst, z nichž pocházejí druhy popsané pracovníky Přírodovědecké fakulty UK v letech 2016 - 2017. Autoři: Patrik Mráz a Viera Mrázová

 

Taxonomie je odvětví biologie, které nám pomáhá vyznat se v tom, s jakými druhy či vyššími jednotkami (rody, čeleděmi, třídami a tak dále) rostlin, živočichů, hub či třeba bakterií se můžeme v přírodě setkat. Neříká sice, jaké evoluční vztahy mezi jednotlivými taxony jsou (tedy zjednodušeně řečeno jak vypadala historie jejich odvozování ze společného předka), evolučním biologům však dodávají pro jejich výzkumy nezbytný materiál. Přírodovědecká fakulta UK je spolu s několika dalšími českými institucemi členem Konzorcia evropských taxonomických facilit (CETAF), v jehož sbírkách se nachází na 80 % veškeré světové zmapované diverzity živé i neživé přírody. Největšími sbírkami PřF UK jsou Herbářové sbírky, které vlastní 15 000 nomenklaturních typů a celkově zhruba 2 200 000 herbářových dokladů cévnatých rostlin, mechů, řas, lišejníků, hub, ale i semen a plodů.

Vědci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (spolu se svými kolegy ze spolupracujících vědeckých institucí z domova i ze zahraničí) při jejich popisu nezahálejí. Činí se zejména botanici, zoologové, parazitologové, ekologové, ale i badatelé z Ústavu geologie a paleontologie. Celkový počet druhů, který se vědcům z PřF UK podařilo popsat, je 208 a pocházejí z celkově 57 zemí světa a všech kontinentů.

Zdařilým objevem s nesporným biotechnologickým potenciálem je mikroskopická houba  Biatriospora antibiotica poprvé nalezená a popsaná z Česka Mirkem Kolaříkem a Annou Kubátovou. Naši vědci u této houby žijící v dřevě listnatých stromů dokázali produkci až 15 druhů antibiotik, z toho čtyři byly úplně nové.


 

Houba  Biatriospora antibiotica má vysoký antibiotický potenciál. Foto: M. Kolařík.

 

Dalším z nově popsaných druhů je například  Phyllosiphon ari,  což je drobná zelená řasa popsaná Kateřinou Procházkovou, Yvonne Němcovou a Jiřím Neustupou z Chorvatska. Zvláštností této řasy je především její parazitický způsob života, což je mezi řasami unikátní životní strategie. Phyllosiphon ari žije v mezibunkových prostorách listů áronu italského, kterému způsobuje nekrózy pravděpodobně odsáváním vody.

 

Řasa Phyllosiphon ari poškozuje pletiva rostliny áronu italské. Foto: Jiří Neustupa


 

Fantastický “úlovek” se zdařil i Dianě Vasquéz, doktorandce Katedry botaniky PřF UK, která objevila v ekvádorském páramu nový, velice vzácný druh starčku (Senecio sangayensis). Tento druh se od ostatních starčků And liší  především svým nečekaně robusním zjevem - může dosahovat až 2 m výšky a. Takové vlastnosti jsou ve vegetaci jihoamerického párama zcela ojedinělým úkazem, nejblíže se vyskytují u starčků hor rovníkové Afriky a jsou tedy příkladem evolučního paralelismu, způsobeného podobnými evolučními možnostmi rostlin a typem habitatu.

 

Nově popsaný druh starčku z jihoamerických And je nápadný svou velikostí. I přes tento rys však unikal klasifikačnímu úsilí botaniků. Foto: archiv D. Vasqués

 

V popisování nových druhů jsou velmi aktivní také zoologové, zejména entomologové. Na výzkumu diverzity a biologie bezkřídlých chrobáků  rodu Lethrus se významným způsobem podílejí pracovníci katedry zoologie David Král a Petr Šípek a jejich studenti. Jedním z hotspotů diverzity těchto chrobáků je Balkánský poloostrov. Bezkřídlý chrobák Lethrus thracicus popsaný nedávno z evropské části Turecka. Dospělci staví pro potomstvo hnízda, do kterých zatahují rostlinnou potravu. Samci mají nápadné výrůstky na kusadlech, pomocí kterých bojují o samici. Tyto výrůstky jsou tvarově charakteristické pro jednotlivé druhy. Rod má přes sto popsaných druhů, zpravidla s alopatrickým rozšířením.


 

Chrobák Lethrus thracicus je příbuzným chrobáka révového (Lethrus apterus), který u nás dříve dosahoval severní hranice rozšíření. Foto: David Král


 

Taxonomové se nemusejí obracet jen k přírodě současné, předmětem jejich zájmů  se mohou stát i druhy či celé skupiny, které jsou vyhynulé již třeba stovky milionů let. Martin Košťák z Ústavu geologie a paleontologie se dlouhodobě věnuje fosilním druhům hlavonožců. Podařilo se mu rozšířit naše znalosti o sépiích, které v období středního miocénu asi před 15 milióny lety, obývaly centrální Paratethys, tedy výběžek Tethys, posledního moře, které zasahovalo na území dnešní střední Evropy.

 

Oblast Paratethys ve středním miocénu, v období mezi 17 - 13 milióny let. Autor: Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33462943  


Kompletní seznam popsaných druhů naleznete ZDE


 

 

Publikováno: Čtvrtek 21.03.2019 11:35

Akce dokumentů

Kategorie: