E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředvánoční číslo Geografických rozhledů, druhé ve 29. ročníku, se věnuje tématu Sucho

Sucho je aktuálně jedním z největších problémů světa. Je výrazným projevem globální klimatické změny. Nejčastěji je definované jako deficit atmosférických srážek, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu – jednoduše řečeno jako nedostatek vody.

 

 

Sucho je aktuálně jedním z největších problémů světa. Je výrazným projevem globální klimatické změny. Nejčastěji je definované jako deficit atmosférických srážek, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu – jednoduše řečeno jako nedostatek vody. Příčiny sucha nejsou samozřejmě pouze antropogenní (odlesňování, eroze zemědělské půdy, regulování vodních toků, využívání nadzemních i podzemních vodních zdrojů pro závlahy a mnoho dalších), ale i přirozené/přírodní (období sucha, jev El Niño atd.). I projevy „přirozeného“ sucha jsou však prohloubeny lidskými aktivitami, a tak škodí všemu a všem. O problémech spojených se suchem se hovoří už i v Česku, více od roku 2015, kdy zemi postihlo extrémní sucho. Bohužel se ukazuje, že rok 2015 nebyl anomálií, ale začátkem trendu. Příčin i důsledků sucha na lokální, regionální, národní, nadnárodní i na globální úrovni je mnoho. Doufejme, že na všech těchto úrovních se aktuální, již kritickou, situací lidstvo bude seriózně zabývat a nenechá naplnit nejhorší scénáře a předpovědi budoucího vývoje. Důležitou úlohu v tomto snažení má každý z nás.

Tyto Rozhledy nemají kapacitu pojmout téma sucha vyčerpávajícím způsobem, nabízejí ale pohled na problematiku dostupnosti vody v malých obcích v Česku, uvádějí možnosti zadržení vody v krajině, analyzují vliv sucha a veder na úmrtnost v Evropě, zavádějí nás do savan, kde je sucho přirozenou součástí života, nebo poukazují na to, že sucho je někdy pro zdraví člověka prospěšné – ve smyslu toho, jak s termínem sucho pracuje iniciativa Suchej únor. Dále nabízejí pohled úspěšného „zeměpisného“ olympionika na účast na Mezinárodní olympiádě věd o Zemi, představují využití dálkového průzkumu Země v archeologii a v seriálu o zaniklých krajinách přinášejí článek o Prášilsku.

Přejeme inspirativní čtení a také klidné prožití vánočních svátků! Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné (5 čísel za školní rok) pouze za 335 Kč objednávejte online zde.

Publikováno: Pondělí 09.12.2019 11:20

Akce dokumentů