E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNově akreditované magisterské studijní programy na biologické sekci

Počínaje školním rokem 2019-2020 jsou otevřeny dva nově akreditované biologické programy: Reprodukční a vývojová biologie a Evoluční biologie. Na oba programy je možné podávat přihlášku do 28.2.

REPRODUKČNÍ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE

Tento nový studijní program je zaměřen na studium životního cyklu živočišných organizmů, který zahrnuje vznik a diferenciaci pohlavních buněk, reprodukci, zárodečný vývoj, dospívání, růst, regeneraci, stárnutí a smrt. Základním problémem jsou procesy proliferace, diferenciace a prostorového uspořádávání buněk, které jsou velice výrazné zejména v časných etapách vývoje jedince, ale v různé míře, podle typu a funkčního stavu tkáně, nezbytně pokračují po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá hlavně poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie a imunologie s důrazem na studium regulace genové exprese a epigenetických změn. Reprodukční a vývojová biologie je tak zastřešujícím programem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněk v mnohobuněčném organismu včetně jejich interakce s imunitním systémem.

Zajímavý rozhovor s garantem tohoto programu doc. Vladimírem Krylovem k přečtení zde

EVOLUČNÍ BIOLOGIE: 
Studijní program integruje znalosti o biodiverzitě z dílčích tradičních disciplín (např. botanika, zoologie, mykologie) s obecně použitelnými praktickými dovednosti a nástroji současné biologie (molekulární fylogenetika, fylogenomika a proteomika, zobrazovací metody, analýza fenotypu, biostatistika).

Publikováno: Pátek 08.02.2019 13:50

Akce dokumentů