E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace OPV - Ediční plán nakladatelství Karolinum 2019

Návrhy na zařazení publikace do edičního plánu na rok 2018 předkládejte do do 14. ledna 2019 na oddělení podpory vědy.

Vyplňte formulář, vytiskněte, podepište a předložte příslušnému sekčnímu proděkanovi. Po schválení sekční vědeckou radou formulář podepsaný proděkanem předejte na Oddělení podpory vědy, které zajistí zařazení publikace do Edičního plánu Karolina na příslušný rok.

Více viz na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/edicni-cinnost/edicni-plan

Publikováno: Úterý 08.01.2019 10:20

Akce dokumentů