E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Consolidator Grants 2019: připomenutí

Pokud plánujete podat přihlášku do této výzvy, kontaktujte prosím IHNED Oddělení projektového řízení (pokud jste tak již neučinili). ERC Consolidator Grants jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je již 7. 2. 2019.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují nebo zvažují podání projektového návrhu do aktuální výzvy, aby co nejdříve, nejpozději do 21. 12. 2018 POKUD MOŽNO IHNED kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu.

Informace o výzvě a interní pokyny.

About the call and internal guidelines in English.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.
Přehled aktuálních ERC výzev na stránkách Přírodovědecké fakulty.

ERC Consolidator Grant může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem maximálně 2 miliony EUR, další 0,75 milionu EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

Konkurenceschopný uchazeč by měl mít minimálně několik významných publikací bez účasti svého PhD školitele (nebo jako hlavní autor), další publikace ve významných vědeckých časopisech, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně (podrobnosti v pracovním programu, str. 23). Pro uchazeče o CoG je také relevantní, zda spolupracuje na evropské/světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně zda se podílel na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (doktorandů nebo postdoků).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
► Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.
► Uvažujete o podání žádosti o jakýkoli ERC grant v horizontu 1-2 let?
     Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu,
     která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí.

 

 

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová), Oddělení projektového řízení, 2. 1. 2018.

Publikováno: Středa 02.01.2019 16:30

Akce dokumentů