E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodni spolupráce

Podpořeny budou projekty zaměřené na výzkum a „research-based education“. Žadatel musí být z Univerzity Karlovy, dále musí být zapojeni partneři z minimálně 2 dalších 4EU+ univerzit (Heidelberg, Sorbonne, Warsaw, Milano, Copenhagen). Jedná se o „seed money“, které umožní ucházet se o další finance například z Erasmu+ nebo Horizontu 2020. Uzávěrka je 31. 3. 2019.

Read short version of this news in English.

Univerzita Karlova bude v rámci svého zapojení do aliance univerzit 4EU+ poskytovat minigranty, jejichž cílem je podpořit běžící i nové spolupráce mezi partnery ze zapojených univerzit v oblasti výzkumu a vzdělávání. Uzávěrka je 31. 3. 2019.

Pokud plánujete podání přihlášky,
► informujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 22. 3. 2019,
    Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz);
► nejpozději 26. 3. 2019 zašlete prosím ke kontrole rozpočet
     (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Přihlášky se podávají elektronicky na ec@cuni.cz,
v kopii prosím zašlete přihlášku také na ludmila.souckova@natur.cuni.cz.

Žadatelem musí být zaměstnancem Univerzity Karlovy s úvazkem minimálně 0,5. Dále musí být do projektu zapojeni partneři z minimálně 2 dalších univerzit z 4EU+, povinnou přílohou přihlášky je písemné vyjádření zájmu těchto partnerů (Letter of Intent).

Univerzity 4UE+:

 • Charles University
 • Heidelberg University
 • Sorbonne University
 • University of Warsaw
 • University of Milano
 • University of Copenhagen

Projekty musí být v souladu s 4EU Joint Strategy a odpovídat na jednu z Flagships 4EU+ (jde o široké tematické okruhy – obory či konkrétní témata nejsou nijak omezena). Projekty budou financovány z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, proto musí v projektu hrát významnou roli výzkumný aspekt a součástí by mělo být i propojení výzkumu a vzdělávání (jedním z hlavních cílů 4EU+ je research-based education). Granty by měly sloužit jako „seed money“, které příjemcům umožní ucházet se o finance na další spolupráci z jiných zdrojů (např. Erasmus+ nebo Horizont 2020). Předpokládá se, že v dalších letech se již tato výzva nebude opakovat.

Flagships 4EU+ (podle aktuálního znění strategie):

 • Flagship 1: Health and demographic change in an urban environment
 • Flagship 2: Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages
 • Flagships 3: Transforming science and society by advancing information, computation, and communication
 • Flagship 4: Biodiversity and Sustainable Development

Rozpočet:

 • Maximální výše minigrantu je 300 000 Kč.
 • Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 15. 12. 2019.
 • Minigrant lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podporu výměny doktorandů či postdoků, krátkodobé stáže v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporující virtuální mobilitu, nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.
 • Z minigrantu nesmí být hrazeno občerstvení ani investice.

Kontaktní osoba pro tyto granty na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 11. 2. 2019.

Publikováno: Pondělí 11.02.2019 09:35

Akce dokumentů