E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstražná stávka studentů #VyjdiVen

Studentská komora Akademického senátu PřF UK se aktivně připojila k výstražné stávce studentů #VyjdiVen plánovanou na 15. 3. 2018 od 12:00 a vyzývá studenty fakulty, aby se zapojili do této stávky. Současně studenti oslovili prostřednictvím děkana a jeho kolegia i pedagogy a pozvali je k spoluúčasti na této akci. Podle ohlasů na zveřejnění pozvánky se za hodinu přihlásilo k účasti více než 150 studentů a dalších členů akademické obce fakulty.

 

 

Právě Albertov, kde byla zahájena manifestace studentů v roce 1989, je symbolickým místem, které je velmi úzce spojeno s aktivitami studentů a bojem proti uzurpaci moci.

V průběhu stávky studenti přednesou svoje požadavky, vystoupí zástupci fakulty a bude možné podepsat petiční akce Milion chvilek pro demokracii  http://milionchvilek.cz

 

Mgr. Jan Pačes
předseda Studentské komory
Akademického senátu PřF UK

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty UK 

 

 

Publikováno: Pondělí 12.03.2018 20:20

Akce dokumentů