E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava "Důsledky změny klimatu ve světových velehorách"

Dne 30.1. 2018 proběhla slavnostní vernisáž výstavy v Senátu Parlamentu České republiky, která se koná pod záštitou pana senátora prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

Výstavu, která je svým charakterem představením zahraničních projektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Peru a v Kyrgyzstánu, společně připravily Přírodovědecká fakulta UK a Velvyslanectví Peru. Hlavním autorem výstavy je prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., spoluautory RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D., prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. a RNDr. Jan Kocum, Ph.D., všichni z katedry fyzické geografie a geoekologie.


Otevření výstavy se zúčastnili významní hosté:

  • Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty
  • RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy
  • RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu
  • Výstava je instalována od 30.1. do 12. 2. 2018 v předsálí jednacího sálu Senátu.

V rámci 12 panelů jsou prezentovány výsledky dvou projektů české rozvojové spolupráce a projektu NATO v pohoří Ťan-Šan na území Kyrgyzstánu a dále dvou projektů GAČR na území Peruánských And. Hlavním tématem jsou přírodní ohrožení a rizika, jejichž dynamika souvisí s dopadem změny klimatu na přírodní prostředí a obyvatelstvo horských údolí. Cílem výstavy je propagace vědecké práce akademiků z Přírodovědecké fakulty mezi našimi politiky.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Úterý 06.02.2018 15:35

Akce dokumentů