E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky Senátních voleb 2018

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2018 proběhly volby do Akademického senátu UK na PřF UK pro volební období 2019-2022 a volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2019 - 2021.

Výsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK
pro volební období leden 2019 - leden 2021

 

Biologický okrsek: z celkového počtu 2421 voličů se voleb zúčastnilo 334, tj. 13.80 %.


Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Pačes Jan 250 hlasů, zvolen senátorem
2. Lepková Barbora 202 hlasů, zvolena senátorkou
3. Bočan Václav 200 hlasů, zvolen senátorem
4. Vašek Daniel 172 hlasů, zvolen senátorem
5. Damaška Albert 165 hlasů, zvolen senátorem
6. Marcollová Kateřina 164 hlasy, zvolena senátorkou
7. Novák Jaromír 184 hlasy, zvolen senátorem


Chemický okrsek: z celkového počtu 933 voličů se voleb zúčastnilo 108 , tj. 11,58 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Hurný David 69 hlasů, zvolen senátorem
2. Kretschmer Jan 63 hlasy, zvolen senátorem
3. Klouda Jan 53 hlasy, zvolen senátorem
4. Havlíček Vojtěch 50 hlasů, zvolen náhradníkem

Geografický okrsek: z celkového počtu 750 voličů se voleb zúčastnilo 140, tj. 18,67 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Petříček Jakub 103 hlasů, zvolen senátorem
2. Fischerová Ema 62 hlasů, zvolena senátorkou
3. Pileček Radek 47 hlasů, zvolen náhradníkem
4. Sommer Filip 38 hlasů, zvolen náhradníkem

Geologický okrsek: z celkového počtu 558 voličů se voleb zúčastnilo 104, tj. 18,64 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Hušková Aneta 52 hlasy, zvolena senátorkou
2. Kunstmüllerová Lucie 43 hlasy, zvolena senátorkou
3. Petrov Ivan 27 hlasů, zvolen náhradníkem
4.-5, Roll Michal 24 hlasy, zvolen náhradníkem
4.-5. Tomášek Dalibor 24 hlasy, zvolen náhradníkem
6. Pacák Karel 13 hlasů


Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Označení "zvolen/a senátorem/kou" resp.
"zvolen náhradníkem" je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní
osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně
došlých stížností. Tam také provede přiřazení pořadí kandidátů, kteří získali stejný počet hlasů
(Roll, Tomášek) a to losem za jejich účasti (čl. 9 odst. 3 volebního řádu).Poučení
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to
nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a musí v ní být
uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela
stížnost.


Výsledky voleb do Akademického senátu UK na PřF UK
pro volební období leden 2019 - leden 2022


Kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):
1. prof. RNDr. Jan Černý, PhD.: 193 hlasů, tj. 83,91 % odevzdaných hlasů,
2. doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.: 108 hlasů, tj. 46,96 % ,
3. prof. RNDr. Petr Nachtigall, PhD.: 83 hlasů, tj. 36,09 %.

Kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):
1. Mgr. Jan Pačes: 509 hlasů, tj. 60,60 %,
2. Mgr. et Mgr. David Hurný: 496 hlasů, tj. 59,05 %,
3. Mgr. et Mgr. Bc.Tomáš Janík: 323 hlasů, tj. 38,45 %.

Náhradníky byli podle čl.9 odst. 1 Volebního a jednácího řádu AS UK zvoleni:
z řad akademických pracovníků:

1. prof. RNDr. Petr Nachtigall, PhD

z řad studetnů:

1. Mgr. et Mgr. Bc.Tomáš Janík


Poučení
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to
nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a musí v ní být
uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela
stížnost.


 

Publikováno: Pátek 30.11.2018 16:45

Akce dokumentů