E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky 34. ročníku memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka

Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK pořádala dne 19. listopadu 2018 tradiční, již 34. ročník Memoriálu PhDr. Miroslava Bubníka v plaveckých štafetách, který se konal pod záštitou děkana PřF UK Prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., MŠMT a ČAUS. Vítězem se stala štafeta 2. a 3.LF A pod vedením trenérky PaedDr. Květy Skálové. Soutěže se zúčastnilo 168 plavců, kompletní výsledková listina je v aktualitě.

 

 

Letošní závod se uskutečnil za velkého zájmu studentů i diváků v atmosféře plné napětí i kvalitních sportovních výkonů. Závody byly ukázkou plavecké úrovně pražských vysokoškolských studentů a jejich zájmu o plavání. Startovalo 21 štafet z 11 fakult pražských vysokých škol.

Řádní studenti denního studia i hosté se utkali v disciplínách 8 x 50 m prsa a 8 x 50 m volný způsob. Tento závod je atraktivní tím, že dokáže vtáhnout svou atmosférou nejen špičkové sportovce, ale také velký počet studentů i aktivních sportovců, kteří s plaveckým tréninkem teprve začínají. Štafetu tvoří 8 sportovců z toho minimálně dvě ženy. Jednotliví členové startují v libovolném pořadí a musí obě štafety absolvovat ve stejném složení. Fakulty mohou postavit i více štafet, ale závodník může startovat pouze jedenkrát v první a druhé disciplíně. Konečné pořadí fakult se získá součtem časů obou štafet.

Plavecké štafety byly ukončeny slavnostním vyhlášením výsledků. Vítězný pohár, ceny a drobné pozornosti předával pan děkan a vedoucí KTV PřF UK  Mgr.Lukáš Frantál.  Za mimořádně vydařený průběh závodů děkujeme všem rozhodčím, trenérům, MŠMT, České asociaci univerzitního sportu a především vedení Přírodovědecké fakulty.

Memoriál PhDr. Miroslava Bubníka se konal ve sportovním centru UK v Hostivaři. Sportovní akce je každoročně věnována vzpomínce na kolegu, vynikajícího plavce a všestranného sportovce, který svým mimořádným přístupem ovlivnil celé generace studentů.


 

Celkové pořadí

Fakultní družstvo

8 × 50 m P

8 × 50 m VZ

Součet časů

1

2. a 3. LF "A"

04:35,1

03:39,4

08:14,5

2

ČVUT FSV

04:44,1

03:36,1

08:20,2

3

VŠE "1"

04:52,8

03:42,5

08:35,3

4

ČZU "1"

04:55,1

03:42,5

08:37,7

5

PřF "1"

04:58,3

03:53,7

08:52,0

6

ČVUT FEL

05:08,4

03:57,0

09:05,4

7

MFF "2.B"

05:10,8

04:09,6

09:20,4

8

1. LF "A"

05:18,8

04:07,1

09:25,9

9

2. a 3. LF "B"

05:29,1

04:07,1

09:36,2

10

PřF "2"

05:36,8

04:13,6

09:50,5

11

MFF "1.A"

05:32,1

04:21,8

09:53,9

12

PedF "1"

05:37,0

04:21,6

09:58,6

13

Smíšená VŠE "2"+ČZU+ČVUT

05:38,2

04:22,2

10:00,4

14

Právnický Britík

05:39,2

04:24,9

10:04,1

15

ČZU "2"

05:51,1

04:26,3

10:17,4

16

1. LF "B"

05:53,0

04:33,9

10:26,9

17

FF+smíšená

05:45,9

04:42,4

10:28,3

18

2. a 3. LF "C"

06:03,9

04:40,7

10:44,6

19

PřF "3"

06:13,5

05:01,4

11:14,9

20

PřF "4"

06:14,1

05:02,2

11:16,2

21

PedF "2"

06:23,7

04:55,9

11:19,6

Publikováno: Středa 21.11.2018 14:45

Akce dokumentů