E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada Univerzity Karlovy oceňovala

Na zasedání vědecké rady UK, ve čtvrtek 20. září, byly osobnostem Univerzity Karlovy předány medaile a pamětní listy. Za významnou celoživotní práci v sociální geografii a regionálním rozvoji a za dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na UK byli oceněni hned tři vědci z PřF UK: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. a RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. Všem oceněným gratulujeme!

Vědecká rada ocenila u vědců z PřF UK dvacet pět let trvající činnost tzv. Amerického semestru, programu vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakulty UK a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College v New Hampshire.


 

Univerzita Karlova dále ocenila, stříbrnou medailí:

prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc. M.Sc. z Fakulty sociálních věd, za významnou celoživotní práci v oboru ekonomické a sociální strategie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

prof. MUDr. Jana Kvasničku, DrSc. z 1.lékařské fakulty UK, za významnou celoživotní práci v oboru hematologie a pedagogickou činnost na UK.

prof. RNDr. Aleše Pultra, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK, za významnou celoživotní práci v oboru aplikované matematiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Zlatou medaili převzal prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. z 1.lékařské fakulty UK, za významné celoživotní dílo v oblasti patologické fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Ocenění za PřF UK zleva: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., RNDr. Ludvík Kopačka


 

 

Publikováno: Pátek 21.09.2018 11:20

Akce dokumentů