E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníV Mapové sbírce PřF UK byla uvedena do oběhu pamětní stříbrná mince ČNB

Rok 2018 je rokem 500. výročí vzniku nejstaršího kartografického zobrazení Čech, Klaudyánovy mapy. Za účasti děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy, ředitelky Mapové sbírky PřF UK dr. Evy Novotné i ředitele peněžní sekce ČNB ing. Josefa Ducháčka byla slavnostním aktem uvedena do oběhu pamětní stříbrná mince, vydaná ČNB při příležitosti tohoto významného kartografického výročí. Aktu se zhostil předseda Evropské numismatické organizace ing. Evžen Škňouřil.

 

Česká národní banka vypsala v prosinci 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude emitována k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy, s uzávěrkou dne 10. února 2017.

 Vypsání ceny se zúčastnilo 13 výtvarníků, kteří předložili celkem 19 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 21. února 2017. Odbornou poradkyní byla Mgr. Daniela Brokešová ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích, kde se nachází nejlépe dochovaný výtisk Klaudyánovy mapy.

 

První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vynikající ztvárnění detailů z mapy na lícní straně a za výstižné ztvárnění části mapy na rubu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 9. března 2017 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů oceněného první cenou.

Převzato z www.cnb.cz

 

 


Ředitelka Mapové sbírky PřF UK PhDr. et Mgr. Eva Novotná a  předseda Evropské numismatické organizace ing. Evžen Škňouřil během úvodní přednášky. Foto: Josef Spurný

 

 

Slavnostního aktu se zúčastnil i děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. , který převzal nad akcí záštitu. Na smínku dr. Evou Novotnou a  ředitelem peněžní sekce ČNB ing. Josefem Ducháčkem. Foto: Josef Spurný. 

 

Křest mince v nominální hodnotě 200 Kč proběhl dle zvyklostí posypáním rozřezanými bankovkami v hodnotě 1000 Kč. Foto: Josef Spurný

 

Pamětní mince k 500. výroční vzniku Klaudyánovy mapy byla slavnostně pokřztěna a uvedena do oběhu. Foto: Josef Spurný. 

 

Publikováno: Čtvrtek 01.03.2018 15:45

Akce dokumentů