E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníV Karolinu byli jmenováni noví profesoři. Tři z nich působí na naší fakultě

Jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům předal 22. ledna 2018 v Karolinu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Mezi jmenovanými byli i prof. Ivan Němec z katedry anorganické chemie (a proděkan pro chemickou sekci), prof. Viktor Černý z katedry antropologie a prof. Petr Svoboda z katedry buněčné biologie (UMG AV ČR). Gratulujeme!

Na návrh vědeckých a uměleckých rad univerzit jmenování prezidentovi na konci listopadu 2017 doporučila vláda. Prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině prosince, žádného z kandidátů ze jmenování nevyškrtl.

 

Nově jmenovaní profesoři Univerzity Karlovy. Foto: René Volfík

 

Ještě před slavnostním ceremoniálem se s novými profesory navrženými za UK sešel rektor Tomáš Zima. Kromě toho, že je provedl nejzajímavějšími prostory historického Karolina, nechal je nahlédnout i do své pracovny. U příležitosti ocenění jim popřál hodně úspěchů ve vědecké činnosti. Ve svém projevu mimo jiné zdůraznil, že získání profesorského diplomu je vysvědčením o mimořádné odborné kompetenci: „Je výrazem uznání, které vyslovili špičkoví představitelé vědy nejen u nás, ale i v zahraničí,“ řekl rektor Zima a zdůraznil, že profesor musí zajišťovat stabilní, světově srovnatelnou úroveň daného oboru s širokou mezinárodní spoluprací a jeho dalším rozvojem: „Tak, aby v budoucnu vaši žáci překonali vás.“

U příležitosti předání jmenovacích dekretů na začátku roku, kdy si připomínáme 670 let od založení nejstarší české vysoké školy, zdůraznil ministr Robert Plaga, že k získání nejvyššího pedagogického titulu se pojí také velká zodpovědnost: „Budete to vy, profesorky a profesoři, kdo budou nositeli garancí kvality vysokých škol ve vědě i výuce. A do značné míry i garanty veřejného a etického závazku vysokých škol jako center svobodného a kritického myšlení. Právě tuto roli bych rád vyzdvihl s ohledem na současné dění ve společnosti nejen ve světě, v Evropě, ale i u nás.“


Celý článek čtěte na webu univerzitního časopisu iForum


 

Publikováno: Úterý 23.01.2018 10:40

Akce dokumentů