E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova založila CUIP

Koncem června tohoto roku založila Univerzita Karlova 100% vlastněnou dceřinou společnost Charles University Innovation Prague s.r.o., zkráceně CUIP. Cílem této společnosti je přenos vědeckých poznatků do praxe.

Univerzita Karlova je první vysokou školou, která dceřinou společnost založila. Jedná se o unikátní koncept, který pozitivně přispěje k efektivnějšímu přenosu vědeckých znalostí a technologií z univerzitní půdy ke komerčním partnerům a veřejnosti. CUIP bude mít na starost vhodnou formu komercializace, tedy založení spin-off společnosti, prodej průmyslového vlastnictví nebo licence. CUIP bude také vyhledávat vhodné investory pro dané projekty a bude podporovat sponzoringové a fundraisingové aktivity na univerzitě.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy,  plně podporuje založení této dceřiné společnosti a vidí v něm  historický milník, který pomůže řadu unikátních vědeckých projektů a objevů rychleji přenést do praxe.

Veškeré informace o nově založené společnost najdete zde

OHLASY V MÉDIÍCH

Tisková konference k založení společnosti zde

Zpravodajství ČT24

Hospodářské noviny

 

Publikováno: Pondělí 13.08.2018 15:55

Akce dokumentů