E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova otevře své sídlo veřejnosti

Univerzita Karlova otevře v sobotu 7. dubna své historické sídlo Karolinum veřejnosti. Připomene si tak 670 let od svého založení. Pro návštěvníky je připravena prohlídková trasa s řadou zajímavostí a výstava univerzitních insignií. Areál Karolina bude otevřen mezi 10 - 17 hodinou.

Univerzita Karlova se chystá zapojit i do dalších akcí, které připomenou nejen její vlastní výročí, ale i 100 let od vzniku samostatného Československa.


Otvírací doba

10:00–17:00 hod. (vstup posledního návštěvníka v 16:30 hod.) vchodem ze Železné ul. 9, Praha 1
Vstup volný.

Každý 670. návštěvník obdrží DÁREK a SPECIÁLNÍ PROHLÍDKU DO BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR historické budovy.


Pro návštěvníky je připravena prohlídková trasa s několika zajímavými zastávkami. Vstup bude ze Želené ulice č. 9 a příchozí postupně navštíví například prostory mázhauzu, Rektorský klub, stálou expozici o historii univerzity, Císařský sál, Vlastenecký sál, rektorskou nebo profesorskou šatnu či Malou nebo monumentální Velkou aulu. Prohlédnout si též budou moci jeden z vnitřních dvorů Karolina, kde byla vystavena rakev s ostatky Jana Palacha.

Na návštěvníky čeká během trasy řada zajímavostí. U vstupu je bude například vítat pedel v taláru, který je nošen při slavnostních promocích, v průběhu dne budou rovněž moci potkat Karla IV. s chotí. Vystavené exponáty jsou doplněny o vysvětlivky a fotografie dostupné přes QR kódy. V místnostech Karolina budou po celou sobotu přítomni pracovníci Ústavu dějin a Archivu UK k zodpovězení dotazů, instalovány jsou panely s informacemi a fotografiemi z významných roků 1848, 1948 a 1968. Pro děti je připravena vědomostní soutěž o ceny.

Návštěvníci budou mít rovněž unikátní příležitost spatřit všech 13 žezel včetně detailních popisků o významu zobrazených symbolů na insigniích. 


Komponovaný program ve Velké aule Karolina

11:00    přednáška PhDr. Michala Patrného: Univerzita a její dům (Stavební vývoj Karolina)

12:00    komentované ukázky talárů

13:00    koncert varhanní hudby

14:00    komentované ukázky talárů

15:30    přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, PhD.: Významné památky Univerzity Karlovy

Handicapovaní návštěvníci mohou navštívit výstavu insignií v Křížové chodbě a také se podívat do reprezentačních prostor v 1. patře. Bude pro ně připraven průvodce a mohou využít přednostního vstupu.


Další akce k oslavě 100/670 výročí: 

 

DUBEN

Nejstarší a největší univerzitu v Česku založil král Karel IV. 7. dubna 1348. Svoji historii škola oslaví už 5. dubna na slavnostním zasedání akademické obce, kterého se zúčastní mimo jiné předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).


KVĚTEN

Jednou z nejzajímavějších bude například výstava Univerzita a republika: 100 let - 100 předmětů - 100 příběhů. Každý předmět na ní bude odkazovat na jeden rok z posledního století nebo nějakou významnou osobnost daného roku. Výstava začne vernisáží 9. května v Křížové chodbě Karolina a potrvá do 1. září. Vstup na ni bude zdarma.

Na výstavě o stoletém soužití univerzity s republikou uvidí lidé mimo jiné posmrtnou masku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka nebo vlajku studentského odboje z konce druhé světové války. Mezi exponáty bude také aktovka, se kterou přišel student Jan Palach v lednu 1969 na Václavské náměstí, než se tam upálil na protest proti lhostejnosti spoluobčanů po vpádu armád Varšavské smlouvy do Československa.

"Velkou radost máme také z Nobelovy ceny pro manžele Coriovy, kterou se nám podařilo získat z USA. Jsou to absolventi pražské německé univerzity, kteří v roce 1947 obdrželi cenu za lékařství," řekl kurátor výstavy Jakub Jareš. Druhou Nobelovu cenu, kterou se univerzita pochlubí, získal v roce 1959 Jaroslav Heyrovský.

V expozici se objeví rovněž věci denní potřeby, jako třeba školní počítač československé výroby z roku 1981, uniforma vojenské katedry z roku 1983 nebo československá antikoncepční pilulka z roku 1965. Výstava se dotkne se i současných politických témat, například sporů o jmenování profesorů.


PODZIM

Pod heslem Univerzita republice, republika univerzitě uspořádá UK  ke 100. výročí založení Československa například prvorepublikový festival pod širým nebem, různé konference a přednášky.

Díky letošním výročím se veřejnost bude moct zúčastnit různých vzdělávacích soutěží a kvízů, které budou dostupné také interaktivně na internetu.

Na podzim bude u příležitosti oslav v Karolinu dětský den.


PROSINEC

V prosinci budou mít návštěvníci možnost vidět univerzitní insignie, které jsou jinak uloženy v trezoru.


K výročí univerzity i republiky vydá nakladatelství Karolinum několik publikací. Připravuje například knihy o univerzitě a Praze nebo o zakladateli a prvním prezidentovi Československa Tomáši Garriquovi Masarykovi.

Publikováno: Čtvrtek 29.03.2018 10:45

Akce dokumentů