E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova má osmnáct nových profesorů, dva z nich jsou z naší fakulty

Šedesát kandidátů převzalo 25. června ve velké aule Karolina profesorské jmenovací dekrety. Osmnáct z nich bylo z Univerzity Karlovy. Z naší fakulty byli profesory jmenováni doc. Ivan Čepička z katedry zoologie a doc. Oldřich Fatka z Ústavu geologie a paleontologie.

 

Profesoři Univerzity Karlovy, jmenovaní 25.6. 2018. Foto: Eva Kořínková

 

Dekrety noví profesoři přebírali z rukou Roberta Plagy, ministra školství, který tak činil podruhé ve svém funkčním období. „Titul získáváte v roce, ve kterém vysoké školy získávají větší míru autonomie, s níž je spojená i vyšší zodpovědnost akademické obce. Právě profesoři by měli být nositeli této proměny a dbát na rozvoj a kultivaci celého vysokoškolského systému,“ uvedl mimo jiné ministr při slavnostní příležitosti. V závěru svého vystoupení vzpomenul osobnost nedávno zesnulé profesorky Jitky Moravcové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: „Vědkyně byla zásadní postavou strategického plánování ve vědě a výzkumu na Úřadu vědy i ministerstvu. Vidím zde dnes několik nových profesorek, které si po zásluze dnes převezmou své jmenovací dekrety. Na doktorské dráze ale o řadu dalších přicházíme. Cílem každé vysoké školy proto musí být vytvoření spravedlivých podmínek pro rozvoj profesních kariér mužů i žen.“

Tomáš Zima, rektor UK, uvedl, že jmenování profesorem není pouhá pocta. „Profesor musí zajišťovat stabilní, světově srovnatelnou úroveň svého oboru, s bohatou mezinárodní spoluprací,“ řekl mimo jiné rektor Zima a dodal: „Univerzitní profesor by měl být v dnešní době nejen autoritou vědeckou, ale především morální. Osobností a jistotou, na kterou je možné se za všech okolností spoléhat a věřit jí v rámci demokratických pravidel. Právě takové profesory a profesorky naše vysoké školy a naše země potřebují.“

Jak ministr školství, tak rektor Univerzity Karlovy, shodně popřáli nově jmenovaným profesorům pevné zdraví, další úspěchy ve zdolávání dalších výzev ve vědecké práci, pochopení od nejbližších lidí a podporu od spolupracovníků.  

Publikováno: Pondělí 25.06.2018 17:35

Akce dokumentů