E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTřeba právě vy získáte cenu za nejlepší bakalářskou a závěrečnou práci

Společnost Seismik s.r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje šestý ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oboru teoretické a užité geofyziky a seismiky.

Cílem soutěže je ocenit autora/autorku nejlepší bakalářské nebo diplomové práce z oboru teoretické a užité geofyziky obhájené v období od 1. 11. 2017 do 5. 10. 2018, podpořit snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzvednout inovativní postupy.

Soutěž navazuje na úspěšné ročníky 2012 – 2017, ve kterých byla vybrána a formou stipendia

odměněna nejlepší geofyzikální bakalářská a magisterská práce. Více z historie soutěže zde.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE: leden 2018

PŘIHLÁŠKY DO: pondělí 15. října 2018

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE, OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ: 15. listopadu 2018

PŘEDÁNÍ CEN VE SPOLEČNOSTI SEISMIK:   do 15. prosince 2018

ODMĚNA:  15 000 Kč


Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen (symbolický šek) proběhne do 15. prosince 2018 ve

společnosti Seismik s.r.o. (přesný termín bude zveřejněn v průběhu soutěže). Součástí předávání cen

budou i prezentace vítězných prací. Finanční odměna bude vítězům vyplacena převodem na účet,

který po vyhlášení sdělí pořadateli písemnou formou. Pořadatel převede finanční odměny nejdéle do

31. prosince 2018.


VÍCE INFORMACÍ  ZDE

 

Publikováno: Pátek 02.02.2018 12:55

Akce dokumentů