E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTající ledovce uvolňují do atmosféry metan

Z tajícího Grónského kontinentálního ledovce se v létě uvolňuje metan, tvrdí nová studie publikovaná v časopise Nature, na které se podíleli vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studie ukazuje, že biologické procesy pod ledem mohou ovlivňovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a následně i celoplanetární klima.

 

Přílet na lokalitu. Veškeré vybavení potřebné ke zdárnému odběru vzorků a měsíčnímu pobytu u ledovce. Autor: Marie Bulínová

 

Metan (CH4) je po vodní páře a oxidu uhličitém (CO2) třetím nejdůležitějším skleníkovým plynem v atmosféře. I když je přítomen v nižší koncentraci než CO2, jeho skleníkový efekt je 20 - 28krát silnější než u CO2, a má tak značný dopad na probíhající klimatické změny. Většina metanu na Zemi je produkována mikroorganismy v bezkyslíkatém prostředí. Velký podíl na tom mají přírodní mokřady, ale také zemědělství: metan vzniká ve velkých množstvích v rýžových polích a také v trávicím traktu dobytka.

Většina studií o arktickém metanu se zatím soustředila na permafrost – trvale zmrzlou půdu – který obsahuje značné zásoby organické hmoty, jež může být činností mikroorganismů přeměňována na metan. Tato studie přidává na seznam ekosystémů produkujících metan i podledovcové sedimenty, jež díky uvolňování do atmosféry přispívají i ke klimatickým změnám.

Mezinárodní tým vědců z osmi institucí, včetně Univerzity Karlovy, tábořil v roce 2015 u ledovcové řeky odvodňující přes 600 km2 Grónského ledovce. Vědci sbírali vzorky tavné vody, měřili koncentrace rozpuštěného metanu a analyzovali původ tohoto skleníkového plynu. Díky nově vyvinutému čidlu umožňující kontinuální měření rozpuštěného metanu vědci zjistili, že z tohoto ledovcového povodí se v létě 2015 uvolnilo zhruba 6 tun metanu. To zhruba odpovídá množství, které by za tu dobu vyprodukovalo 100 krav. O tom, kolik metanu se může uvolnit z celého obrovského kontinentálního ledovce, ovšem víc prozradí až další výzkum.    

 

Hlavní autor článku Guillaume Lamarche-Gagnon při pravidelném odběru vzorků metanu z řeky. Autor: Marie Bulínová

 

Guillaume Lamarche-Gagnon z univerzity v anglickém Bristolu, který je hlavním autorem studie, říká: „Naše výsledky potvrzují hypotézu, že podledovcové ekosystémy jsou vlastně mokřady, ve kterých můžou mikroorganismy produkovat metan. Kde se navíc nachází aktivní hydrologický systém, neboli kde jsou tyto mokřady odvodňovány, se tento metan může vyplachovat a posléze unikat do atmosféry.“

Metan byl sice v minulosti nalezen v grónských ledovcových vrtech a v antarktickém podledovcovém jezeře, ale tato studie je první, která ukazuje, že se podledovcový metan skutečně uvolňuje do atmosféry, a to po celé léto, kdy dochází k tání ledu. Profesorka Jemma Wadham z bristolské univerzity, která celý projekt vedla, podotýká, že „klíčovým zjištěním je to, že metan, který je produkován pod ledem a transportován tavnou vodou, se může uvolnit do atmosféry dříve, než je oxidován na CO2, což je jinak jeho velmi častý osud a což snižuje jeho skleníkový potenciál.“

Dr. Marek Stibal, vedoucí týmu kryosférické ekologie na katedře ekologie PřF UK a spoluautor studie, říká: „Naše výsledky jasně prokazují existenci aktivního mikrobiálního ekosystému pod grónským ledovcem. Vzhledem k tomu, že tento ledovec bude v příštích desetiletích tát stále rychleji, je pravděpodobné, že se i metan bude uvolňovat rychleji a ve větším množství. Mikroorganismy skrývající se pod kilometrem grónského ledu tak můžou představovat další důležitý faktor v probíhajících klimatických změnách, faktor, který byl doposud ignorován.“

 

Filtrace právě odebraných vzorků v improvizovaném laboratorním stanu. Autor: Marie Bulínová

 


Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v časopise Nature 3. ledna 2019.


Video z výzkumů můžete shlédnout ZDE


Této výzkum je spoluprací vědců z University of Bristol (Velká Británie), Karlovy Univerzity, National Oceanography Centre v Southamptonu (Velká Británie), University of Toronto (Kanada), Cardiff University (Velká Británie), Newcastle University (Velká Británie), Université Libre de Bruxelles (Belgie), a společnosti Kongsberg Maritime Contros (Německo). Výzkum podpořili Natural Environment Research Council (Velká Británie), the Leverhulme Trust (Velká Británie), Grantová agentura České republiky, the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (Kanada) a Fond de Recherche Nature et Technologies du Québec (Kanada).


Lamarche-Gagnon G., Wadham J.L., Sherwood Lollar B., Arndt S., Fietzek P., Beaton A.D., Tedstone A.J., Telling J., Bagshaw E.A., Hawkings J.R., Kohler T.J., Zarsky J.D., Mowlem M.C., Anesio A.M., Stibal M. (2019) Greenland melt drives continuous export of methane from the ice-sheet bed.

Nature doi: 10.1038/s41586-018-0800-0


Mediální ohlasy výzkumu naleznete ZDE.


 

 

Publikováno: Čtvrtek 27.12.2018 21:00

Akce dokumentů