E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní stipendium na vybrané německé VŠ v zimním semestru 2018/2019

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. PŘIHLÁŠKY DO 20.3.2018.

Co nabízíme:
- Stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019
- Úhradu semestrálního poplatku za studium\
- Úhradu případné vratné kauce za bydlení
- Bezplatnou účast na dvou seminářích (na počátku a konci studijního pobytu), kde se    
   schází  stipendisté, předsednictvo a další členové GFPS z Čech, Německa, Polska a
   Běloruska (účast je povinná)
- Osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném 
  univerzitním městě. Již před odjezdem je v místě studia k dispozici německý  
  student  (členStadtgruppe), který stipendistovi pomůže s potřebnou administrativou, po 
  příjezdu s poznáváním města apod.


                Co očekáváme:
                -
Aktivní výkon studijního záměru (projekt), jeho následná prezentace a písemné vyhotovení
                - Písemné vyhotovení závěrečné zprávy z pobytu
                - Účast na dvou mezinárodních setkáních stipendistů
                - Včasnou imatrikulaci na vybranou německou vysokou školu (plnění určitého počtu kurzů 
                   nebo kreditů ale není vyžadováno)


               Podmínky, které musí uchazeči splňovat:
               - 
student denního studia české VŠ
               -
věk maximálně 30 let
               -
zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy
               - komunikativní znalost německého jazyka (min. B1)
               - 
české občanství


               Podklady k přihlášení:

               -  Vyplněná žádost o stipendium (formulář ke stažení zde
               -  Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu.
                 Projektem může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, realizace vlastního nápadu,  
                části závěrečné práce apod.
               -
Popis projektu by měl obsahovat obor, ve kterém bude práce psaná, popis tématu a
                
metodiky projektu, hypotézy, stručnou osnovu a účel projektu.
                 Musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New Roman 12, řádkování 1,5).
               - Motivační dopis zahrnující důvody žádosti o stipendium GFPS rovněž v německém jazyce
                  rozsahu 1 strany (Times New Roman 12, řádkování 1,5).
                -
Poplatek za výběrové řízení 300,- Kč.

Tento poplatek je třeba uhradit na účet 2600945904/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte svoje jméno a jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez lomítka. Bez zaplacení tohoto poplatku nebude přihláška považována za úplnou!


Odpovědi na dotazy najdete na našich stránkách případně napište na adresu  barbora.zikova@gfps.cz. Na tuto adresu také zasílejte vyplněné naskenované žádosti společně s ostatními podklady nejpozději do 20. 03. 2018.

Ústní výběrové řízení proběhne v dubnu v Praze.


 

Publikováno: Úterý 06.02.2018 23:20

Akce dokumentů